Fundatorzy 


Dnia 17 października 2017 r., w Dzienniku Urzędowym pod poz. 1924 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. Rozporządzenie weszło w życie w dzień po ogłoszeniu, tj. 18 października 2017 r.

 

Zakres tematyczny dodatkowego egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących:
•    kontroli szczelności,
•    instalacji
•    konserwacji lub serwisowania,
•    naprawy i likwidacji
agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

 

Personel posiadający Certyfikat F-gazowy z zakresu stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wydany na podstawie art.20 Ustawy z dnia15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)wykonujący czynności wspomniane w powyższym akapicie, zobligowany jest do rozszerzenia zakresu certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015r. oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

 

W związku z powyższymi obowiązkami, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza Państwa na

DODATKOWY EGZAMIN WYMAGANY W ODNIESIENIU DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PRZYCZEP CHŁODNI

W ramach dodatkowego egzaminu zapewniamy
•    bezpłatne konsultacje przed egzaminem
•    w pełni wyposażone pomieszczenie egzaminacyjne
•    wyżywienie
•    możliwość jednoczesnego uczestnictwa w skróconym szkoleniu i uzyskania "uprawnień dla napełniaczy przenośnych zbiorników ciśnieniowych" w tym samym dniu.

Koszt dodatkowego egzaminu - transport chłodniczy + konsultacje: 550 zł netto


Koszt organizacji egzaminu na "uprawnienia dla napełniaczy": 350 zł netto

(w kwocie za organizację egzaminu zawiera się opłata za egzamin pobierana przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 152zł)


Koszt skróconego szkolenia dla napełniaczy:


•    bezpłatnie ( dla byłych uczestników szkoleń F-gazowych organizowanych przez PROZON),
•    200 zł netto ( dla osób egzaminowanych przez Fundację PROZON),
•    350 zł netto ( dla pozostałych)

Udział w skróconym szkoleniu i egzaminie na uzyskanie " uprawnień dla napełniaczy" jest dobrowolne. Deklaracje chęci udziału proszę wybrać w odpowiednim miejscu na karcie zgłoszeniowej.

 


 

NAJBLIŻSZE TERMINY DODATKOWEGO EGZAMINU

17.07.2019r.

21.08.2019r.

18.09.2019r.


HARMONOGRAM DODATKOWEGO EGZAMINU

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.