Fundatorzy 


Dnia 17 października 2017 r., w Dzienniku Urzędowym pod poz. 1924 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. Rozporządzenie weszło w życie w dzień po ogłoszeniu, tj. 18 października 2017 r.

 

Zakres tematyczny dodatkowego egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących:
•    kontroli szczelności,
•    instalacji
•    konserwacji lub serwisowania,
•    naprawy i likwidacji
agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, a także odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych agregatów.

 

Personel posiadający Certyfikat F-gazowy z zakresu stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wydany na podstawie art.20 Ustawy z dnia15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)wykonujący czynności wspomniane w powyższym akapicie, zobligowany jest do rozszerzenia zakresu certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015r. oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

 

W związku z powyższymi obowiązkami, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza Państwa na

DODATKOWY EGZAMIN WYMAGANY W ODNIESIENIU DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I PRZYCZEP CHŁODNI

W ramach dodatkowego egzaminu zapewniamy
•    bezpłatne konsultacje przed egzaminem
•    w pełni wyposażone pomieszczenie egzaminacyjne
•    wyżywienie

Koszt dodatkowego egzaminu - transport chłodniczy + konsultacje: 550 zł netto

 

  • Uczestnicy otrzymują płyn do dezynfekcji oraz maseczki, a sale są dezynfekowane przez sterylizator STERYLIS.
  • Wysyłka materiałów szkoleniowych do uczestników (podręcznik oraz laptop) odbywa się na koszt Fundacji PROZON.
  • Organizacja szkoleń i egzaminów praktycznych - posiłki, dyplomy (wysyłane online) pozostają bez zmian, zmienia się organizacja przestrzeni szkoleń - określona odległość między uczestnikami, podział na grupy.

 


 

NAJBLIŻSZE TERMINY DODATKOWEGO EGZAMINUHARMONOGRAM DODATKOWEGO EGZAMINU

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.