Fundatorzy  

Odzyskane czynniki chłodnicze w świetle ustawy o odpadach

W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm RP uchwalił  ustawę o odpadach, która

NIE zawiera analogicznego wyłączenia odzyskanych czynników chłodniczych z kwalifikacji jako odpad niebezpieczny.

Ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013 r., więc od tej daty wszystkie odzyskane z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne, o kodzie 14 06 01* (opis: „freony, HCFC, HFC”).

Zgodnie z ustawą, za „odpad” rozumie się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”.

Ustawa nie precyzuje czy w przypadku odzyskanych czynników chłodniczych, które stanowią odpad niebezpieczny, operator jest czy nie jest zobowiązany do pozbycia się ich. Należałoby jednak zastosować ostrożność i co najmniej sprawdzić analitycznie co zostało odzyskane i czy odzyskana substancja rzeczywiście odpowiada parametrom czynnika chłodniczego.

Prawdopodobieństwo nie spełnienia wymagań normy przez odzyskany czynnik chłodniczy wzrasta do pewności w przypadku mieszanin zeotropowych, w których oprócz zanieczyszczeń następuje rozwarstwienie i zmiana składu. Zmiana składu zmienia własności termodynamiczne mieszaniny i może wpływać na zużycie energii. Takim przypadkiem są czynniki serii 400 np. 404A.

Badanie jest szczególnie istotne w przypadku, gdyby odzyskana substancja miała zostać przewieziona do innej lokalizacji tego samego operatora. Dodawanie do innych instalacji niesprawdzonych substancji grozi zanieczyszczeniem większej ilości instalacji oraz poważnymi awariami.

Postępowanie z odzyskanymi czynnikami definiuje norma dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej EN 378-4, która klarownie opisuje jak postępować po dokonaniu odzysku czynnika chłodniczego – schemat poniżej:
 Zgodnie więc z nową ustawą o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., od tej daty wszystkie odzyskane z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne i klasyfikowane pod kodem 14 06 01* (opis: „freony, HCFC, HFC”).

Czynniki takie mogą zostać wprowadzone do obrotu jedynie po procesie regeneracji z odtworzeniem składu oraz potwierdzeniu zgodności certyfikatem jakości.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z prawem, firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku działalności serwisowej. Wytwarzanie tego rodzaju odpadów (odpady wytworzone poza instalacją w rozumieniu Ustawy prawo ochrony środowiska) nie wymaga zezwolenia. Prawo umożliwia także firmom serwisowym przewożenie bez zezwolenia odpadów, które firmy te same wytworzyły. Na zbieranie odpadów, czyli odbiór odpadów wytworzonych przez klienta, jest już jednak wymagane stosowne zezwolenie środowiskowe.

Uwaga!

Butle do odzysku czynników chłodniczych mogą Państwo wypożyczyć bezpośrednio z Fundacji PROZON w Warszawie lub u jednego z naszych Fundatorów, tj. w placówkach LCO (Lokalnych Centrach Odzysku) Linde Gaz Polska

Sp. z o.o.

Więcej informacji o procedurze wypożyczenia butli i zdania czynnika w Fundacji PROZON znajdą Państwo tutaj.

Akty prawne dotyczące Odpadów

·        Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

 

[pobierz w wersji pdf]

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska

[pobierz w wersji pdf]

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.