FundatorzyWażne!
23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
Ustawa zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.

  

 

 

 
Odzyskane czynniki chłodnicze w świetle nowej ustawy o odpadach

Do 22 stycznia 2013 r. obowiązywała ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.
(dalej zwana „starą ustawą”). Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 7 starej ustawy – odzyskane czynniki chłodnicze nie musiały być traktowane jako odpady niebezpieczne, jeśli zostały przeznaczone do regeneracji.

W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o odpadach, która niestety
NIE zawiera analogicznego wyłączenia jak dotychczas.
Nowa ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013 r., więc od tej daty wszystkie odzyskane
z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne, o kodzie 14 06 01* (opis: „freony, HCFC, HFC”).

Zgodnie z ustawą, za „odpad” rozumie się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Dlatego jeśli po naprawie urządzenia, odzyskany czynnik jest z powrotem wpuszczany do instalacji tego samego operatora (użytkownika urządzenia),
to NIE staje się on odpadem, gdyż nie następuje przejście własności tego czynnika i jest on ponownie wykorzystany przez ten sam podmiot.

Zgodnie więc z nową ustawą o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., od tej daty wszystkie odzyskane z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne i klasyfikowane pod kodem 14 06 01*
(opis: „freony, HCFC, HFC”).

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z prawem, firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku działalności serwisowej. Aktualnie wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 tony rocznie nie wymaga zezwolenia. Prawo umożliwia także firmom serwisowym przewożenie bez zezwolenia odpadów, które firmy te same wytworzyły. Na zbieranie odpadów jest już jednak wymagane stosowne zezwolenie środowiskowe.

Uwaga!

Ze względu na zmianę ustawy o odpadach, tymczasowo zmianie uległy zasady wypożyczania i zdania butli z naszych Lokalnych Centrów Odzysku
(LCO, tj. wytypowanych placówek Fundatorów Fundacji PROZON).

W tym okresie przejściowym, butle do odzysku czynników chłodniczych mogą Państwo wypożyczyć bezpośrednio z Fundacji PROZON w Warszawie lub u jednego z naszych Fundatorów, tj. w placówkach LCO (Lokalnych Centrach Odzysku) Linde Gaz Polska
Sp. z o.o.

W najbliższym czasie postaramy się przywrócić również możliwość wypożyczenia butli w pozostałych placówkach naszych Fundatorów tj. Schiessl Polska Sp. z o.o. oraz Air Products Sp. z o.o.

Więcej informacji o procedurze wypożyczenia butli i zdania czynnika w Fundacji PROZON znajdą Państwo tutaj.

Akty prawne dotyczące Odpadów

1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- wejście w życie 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

[pobierz w wersji pdf]

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.