Fundatorzy
 


grudzień 2013

REAL Alternatives
Innowacyjny projekt szkoleniowy dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu nowego europejskiego projektu szkoleniowego „REAL Alternatives”. Jego celem jest zapewnienie technikom chłodnictwa kompleksowej wiedzy niezbędnej do pracy z urządzeniami funkcjonującymi w oparciu o alternatywne wobec HFC czynniki chłodnicze.

Zagadnienia te stają się niezwykle istotne – mając na uwadze trwające od ponad roku
w Brukseli prace nad nowelizacją unijnego Rozporządzenia 842/2006 o F-gazach. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, Parlament Europejski planuje stopniowe ograniczanie wykorzystania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji oraz definitywne wycofanie z użycia HFC o najwyższych współczynnikach globalnego ocieplenia (tzw. GWP>2500, w tym R404A i R507).

Projekt REAL Alternatives jest poświęcony takim czynnikom chłodniczym jak dwutlenek węgla, amoniak, węglowodory oraz HFO. Jego przewodnim celem jest podniesienie świadomości, wiedzy i praktycznych umiejętności w kontekście bezpieczeństwa użytkowania, wydajności i niezawodności urządzeń oraz zapobiegania emisji tych czynników.

Nasze przedsięwzięcie połączy już istniejącą wiedzę i doświadczenia zdobyte we wspomnianym zakresie w różnych krajach europejskich. W jego realizacji pomocne będą również schematy wypracowane w ramach wcześniejszego brytyjskiego projektu REAL Zero oraz realizowanego także w Polsce w latach 2009-2011 projektu REAL Skills Europe (www.realskillseurope.eu/?lang=6).

„Stworzymy wielopostaciową platformę nauczania w zakresie alternatywnych czynników chłodniczych stosowanych w nowoczesnych urządzeniach. To będzie innowacyjna formuła złożona z kilku metod szkoleniowych: szkolenia tradycyjne, e-learning oraz samodoskonalenie w ramach e-biblioteki i materiałów opracowanych w wielu krajach europejskich.” – mówi Michał Dobrzyński z Fundacji PROZON.

W ramach projektu zapewnione będą:

• profesjonalny wortal internetowy w kilku językach, zawierający istotne wiadomości
i materiały szkoleniowe;
• dostęp do e-szkoleń i podręczników szkoleniowych w 5 językach (polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i flamandzkim); w ramach tego działu dostępne będą także praktyczne testy i moduł oceny testów; stworzona zostanie również możliwość uzyskania certyfikatu i/lub świadectwa uczestnictwa i zdania testu;
• e-biblioteka zasobów obejmująca szeroki zakres materiałów informacyjnych
i szkoleniowych z Europy, wraz z efektywną wyszukiwarką;
• różnorodne formy kształcenia, odpowiadające różnym potrzebom edukacyjnym;
• ustandaryzowane i łatwo adaptowalne programy dla szkolących (firm szkoleniowych)
oraz dla pracodawców;
• możliwość ustalenia programu szkolenia w zależności od grupy docelowej.

Ten dwuletni projekt realizowany jest przez siedmiu europejskich partnerów, dzięki wsparciu unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. "Lifelong Learning Programme”).
W skład konsorcjum wykonawców wchodzą instytuty naukowo-badawcze, firmy szkoleniowe oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Trzy z tych podmiotów od kilku lat z powodzeniem realizują szkolenia i certyfikację wynikającą z legislacji o F-gazach.

Od wszystkich partnerów oczekuje się zaangażowania w każdy aspekt projektu, natomiast odpowiedzialność za nadzór nad poszczególnymi etapami podzielono następująco:

 Zakres prac i odpowiedzialności (fazy projektu)  Lider poszczególnych faz
 projektu

 Badanie wymagań oraz potrzeb szkoleniowych
 w Europie w zakresie alternatywnych czynników 
 chłodniczych

 London South Bank University
 (LSBU, Wielka Brytania)

 Ustalenie zakresu i specyfikacji szkoleń (w tym
 e-szkoleń) oraz przegląd już dostępnych zasobów

 London South Bank University
 (LSBU, Wielka Brytania)

 Opracowanie zintegrowanych materiałów
 szkoleniowych, w tym w formie e-learningowej oraz
 wykonanie tłumaczeń

 Catholic University of Limburgh
 (KHLim, Belgia)
 Faza testowania opracowanych materiałów "na żywej
 publice" w 5 wersjach językowych (angielskiej,
 włoskiej, niemieckiej, polskiej i flamandzkiej)
 Associazione Technici del Freddo
 (ATF, Włochy)
 Monitorowanie wpływu i ocena wyników  Informationszentrum fur Kalte-,
 Klima- und Energietechnik
 (IKKE, Niemcy)
 Informowanie o projekcie, promocja i zaangażowanie
 interesariuszy
 Air-Conditioning and Refrigeration 
 European Association (AREA, 
 organizacja międzynarodowa)
 oraz Institute of Refrigeration
 (IOR, Wielka Brytania)
 Zarządzanie projektem  Institute of Refrigeration
 (IOR, Wielka Brytania)
 Identyfikacja możliwości dla długoterminowego
 wykorzystania wyników projektu
 Fundacja PROZON (Polska)

Podstawowy serwis internetowy projektu został już uruchomiony pod adresem www.realalternatives.eu. Będzie on stopniowo rozbudowywany o informacje o postępach w realizacji prac, dodawane będą ogólnodostępne materiały szkoleniowe i edukacyjne. Można tu także zarejestrować się, aby otrzymywać e-mailem informacje o nowych wydarzeniach w ramach realizacji REAL Alternatives.

Fundacja PROZON zaprasza  wykonawców i szefów chłodniczych firm serwisowych do udziału w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na szkolenia w zakresie czynników tzw. alternatywnych https://www.surveymonkey.com/s/YNR7FM6.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skontaktowania się z krajowym partnerem tego przedsięwzięcia – aby uzyskać więcej informacji, lub jeśli chcielibyście Państwo w jakiś sposób zaangażować się w realizację projektu. Za realizację projektu REAL Alternatives w Polsce odpowiada Fundacja PROZON. Kontakt: Krzysztof Grzegorczyk, krzysztof.grzegorczyk@prozon.org.pl.

opracowanie:
Fundacja PROZON
www.prozon.org.pl

Strona www projektu:  http://www.realalternatives.eu/

Pobierz dokument w wersji pdf

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.