FundatorzyREAl Alternatives- finał prac nad projektem

 
 
REAL Alternatives to szkolenia, które przy wsparciu programu działań na rzecz środowiska i klimatu w Komisji Europejskiej będą prowadzone w całej Europie.

W ramach programu finansowania ochrony środowiska i działań związanych z klimatem Komisja Europejska będzie współfinansować rozszerzenie programu nauczania REAL Alternatives dotyczącego czynników chłodniczych o niskim GWP. "REAL Alternatives for LIFE" to kolejna odsłona działającego od kilku lat projektu. Nowością są wprowadzone w tej edycji ćwiczenia praktyczne. Program obejmie również szkolenia i warsztaty, których dopełnieniem będą liczne eventy organizowane w całej Europie. „Real Alternatives for LIFE” jako wyspecjalizowana kampania, skierowana będzie szczególnie do hurtowników, producentów, użytkowników i pracowników BHP, zachęcając do udziału w szkoleniach, a tym samym zwiększając zaufanie do użytkowania nowych czynników chłodniczych.
Międzynarodowy zasięg projektu pozwala szkoleniom „REAL Alternatives for LIFE” dotrzeć do około 220 tysięcy techników w całej Europie.

Program LIFE wspierający obecną odsłonę REAL Alternatives jest finansowanym przez EU narzędziem dla działań dedykowanych ochronie środowiska i klimatu.  Promuje innowacyjne rozwiązania, a także rozpowszechnia najlepsze praktyki w zakresie redukcji emisji i przystosowania się do zmian klimatycznych w Unii Europejskiej.

„REAL Alternatives for LIFE” będzie promować w Europie najlepsze praktyki w zakresie czynników chłodniczych o niskim GWP, takie jak HFO, R32, węglowodory, dwutlenek węgla i amoniak - zapewniając ich bezpieczne, sprawne, niezawodne i opłacalne wykorzystanie.
Poprzez podniesienie poziomu świadomości, dostarczanie wiedzy i pomoc w zdobywaniu doświadczenia przyczyni się do usunięcia wielu istotnych barier, które obecnie zapobiegają powszechniejszemu wykorzystaniu w przemyśle alternatywnych czynników chłodniczych. Rozpowszechnianie wiedzy na temat szkoleń dotyczących czynników chłodniczych o niskim GWP odbywać się będzie również poprzez obecność na najważniejszych w Unii Europejskiej eventach i konferencjach poświęconych środowisku.
W tym ważnym międzynarodowym projekcie, który rozpoczął się w czerwcu bieżącego roku i będzie trwał przez trzy lata, będą brały udział instytuty, organizacje szkoleniowe i organizacje handlowe. Szkolenia prowadzone będą w trzynastu językach, zaangażowanych w nie będzie piętnaście organizacji partnerskich z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Rumunii, Danii, Portugalii i Turcji.

Projektem zarządzają IOR (Institute of Refrigeration) jako koordynator, London South Bank University, Katolicki Uniwersytet Limburski (KHLim), Ośrodek Szkoleniowy IKKE, Stowarzyszenie Włoskich Techników Chłodnictwa (Associazione tecnici del freddo - ATF), PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa we Francji (L'Institut International du Froid IIF) oraz Stowarzyszenie Europejskich Wykonawców Klimatyzacji i Chłodnictwa i Pomp Ciepła (Air conditioning and Refrigeration European Association - AREA).

Kontakt Project Co-ordinator Miriam Rodway, Institute of Refrigeration miriam@ior.org.uk www.realalternatives.eu 

 

Uczmy się o czynnikach alternatywnych!

 

Technicy chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła słyszą zewsząd informacje o rosnącym znaczeniu tzw. alternatywnych czynników chłodniczych. Podstawy prawne tego zjawiska są oczywiście ważne, ale dla praktyków najistotniejsza jest konkretna wiedza techniczna. Solidne, sprawdzone przez branżę podstawy teoretyczne są już dostępne w formie podręcznika online - REAL Alternatives.

 

Stosowanie tzw. czynników alternatywnych (czyli cechujących się niskim GWP) związane jest z polityką Unii Europejskiej, która dąży do obniżenia stosowania czynników z grupy HFC o aż 79% w roku 2030. Zastąpią je - przynajmniej według stanu dzisiejszej wiedzy - amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory, R32 oraz czynniki z grupy HFO (kod ASHRAE R1234--).

 

Praca z czynnikami alternatywnymi wymaga od techników mających doświadczenie z czynnikami HFC solidnego pogłębienia wiedzy i zmiany myślenia, co wynika głównie z kwestii bezpieczeństwa. Płyny alternatywne cechują się palnością, toksycznością lub pracą w wysokich ciśnieniach (niektóre więcej niż jedną z tych cech).

 

Można zatem oczekiwać, że Unia Europejska będzie zaostrzać wymagania wobec kształcenia i przygotowania techników pracujących z czynnikami alternatywnymi. W krótkiej perspektywie czeka nas wprowadzenie do schematu certyfikacji F-gazowej informowania o technicznych alternatywach wobec F-gazów (jest to wymóg najnowszego F-gazowego rozporządzenia unijnego 517/2014). W przyszłości zaś nie można wykluczyć nawet obowiązkowej certyfikacji. Warto tu dodać, że do obowiązkowej certyfikacji - a tym samym zapewnienia standardów bezpieczeństwa - dąży europejska federacja stowarzyszeń chłodniczych AREA.

 

- Wiedza europejskich techników chłodnictwa o czynnikach alternatywnych powinna być na jednakowo wysokim poziomie - dodaje w imieniu AREA sekretarz generalny organizacji, Olivier Janin. - Kluczowe jest zarówno bezpieczeństwo wykonawców, użytkowników oraz wszystkich osób znajdujących się w pobliżu instalacji, jak i zagadnienia środowiskowe, w tym oszczędność energii.

 

Te kilka aspektów prawnych i technicznych pokazuje, że w Europie będzie rosło zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę z zakresu czynników alternatywnych. Dla techników, którzy chcą się przygotować do nowej rzeczywistości już dziś, udostępnione zostały (także w polskiej wersji językowej) materiały szkoleniowe on-line. Są one wynikiem dwuletniej pracy europejskich instytucji branżowych, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej:

·         Association of European Refrigeration Air Conditioning and Heat Pump Contractors (AREA)

·         Associazione Tecnici del Freddo (ATF) - stowarzyszenie techników chłodnictwa, Włochy

·         Centrum szkoleniowe Kälte- und Klimatechnik Innung Nordrhein Duisburg (IKKE) - centrum szkoleniowe zrzeszenia techników chłodnictwa i klimatyzacji Nadrenii Północnej, Niemcy

·         Institute of Refrigeration (IOR), Wlk. Brytania - Instytut Chłodnictwa

·         Limburg Catholic University College (KH Lim), Belgia - Katolicki Uniwersytet Limburski

·         London South Bank University (LSBU), Wlk. Brytania - Uniwersytet London Soutbank

·         PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, Polska

·         opracowanie wersji francuskiej: Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (IIF/IIR), Francja.

 

Podręcznik on-line (nieodpłatny dla zarejestrowanych użytkowników - głównie techników chłodnictwa!) nosi nazwę REAL Alternatives. Ma formę 8 modułów, obejmujących uporządkowaną wiedzę teoretyczną:

1.     Wprowadzenie do czynników alternatywnych (moduł obowiązkowy - tylko po jego przejściu można zapoznać się z zawartością kolejnych)

2.     Alternatywne czynniki chłodnicze - różnice w projektowaniu

3.     Szczelność i wykrywanie wycieków w instalacjach na czynniki alternatywne.

4.     Konserwacja i naprawa instalacji na czynniki alternatywne.

5.     Przezbrajanie działających instalacji na czynniki alternatywne o niskim GWP.

6.     Wymagania prawne przy pracy z czynnikami alternatywnymi.

7.     Mierzenie finansowych, środowiskowych i biznesowych kosztów wycieków.

8.     Narzędzia i przewodniki do prowadzenia badania na obiekcie. Ocena i informacja zwrotna.

Moduły zawierają szereg tabel, list sprawdzających, danych liczbowych, prostych porównań z czynnikami z grupy HFC (często punktem odniesienia jest R404A). Forma e-learning, łatwa do przeglądania na komputerach i tabletach, daje dodatkowo komfort użytkowania i obniża koszty nauki. Warto sprawdzić! http://www.realalternatives.eu/e-learning

 

W załączniku [POBIERZ] można pobrać instrukcję logowania do platformy Real Alternatives.

 

Podręcznik REAL Alternatives może nie tylko służyć samokształceniu, ale też być elementem kursów w ośrodkach szkoleniowych, np. podczas certyfikacji F-gazowej. W Polsce z tej możliwości korzystają już trzy ośrodki: PROZON, Centralny Ośrodek Chłodnictwa i Carrier/Transicold.

 

Cel, rola i sposoby wykorzystania platformy były przedmiotem spotkania, które PROZON jako polski partner projektu zorganizował 15 września 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym. Bezpośredni widok na trybuny i murawę głównej stołecznej areny, choć atrakcyjny, nie przysłonił jednak treści spotkania.

 

Wśród publiczności byli przedstawiciele branży, ośrodków szkoleniowych i mediów branżowych, ale także urzędów państwowych - Ministerstwa Środowiska, Biura Ochrony Warstwy Ozonowej oraz Urzędu Dozoru Technicznego, jednego z kandydatów na Jednostkę Certyfikującą w procesie certyfikacji F-gazowej. Jako goście specjalni przybyły osoby bezpośrednio zaangażowane w powstanie REAL Alternatives:

·         Marino Bassi – doświadczony ekspert techniki chłodniczej, z wieloletnią praktyką w przemyśle, związany m.in. z Embraco (ATF)

·         Karsten Beermann – szkoleniowiec z IKKE (chłodnicza szkoła średnia z Duisburgu) i współtwórca zawodowego szkolnictwa chłodniczego w Niemczech.

·         Marco Buoni – szef włoskiego Stowarzyszenia Techników Chłodnictwa (ATF), wiceszef federacji stowarzyszeń chłodniczych w Europie (AREA);

  • Olivier Janin - sekretarz generalny AREA;
  • Marnik Lenaerts wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Limburskiego;
  • prof. Graeme Maidment – szef brytyjskiego Instytutu Chłodnictwa, pracownik naukowy London Southbank University, kierownik ds. badań i transferu wiedzy w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji;
  • dr Alex Paurine – starszy wykładowca w London Southbank University, gdzie zajmuje się zagadnieniami wykonawstwa instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych;
  • Walter Reulens - wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Limburskiego;
  • Miriam Rodway – koordynatorka projektu z brytyjskiego Instytut Chłodnictwa (IOR).
 

Prelegenci - sekretarz generalny AREA Olivier Janin, prezes Fundacji PROZON Krzysztof Grzegorczyk, dyrektor techniczny i szef szkoleń Carrier Transicold Adam Głowala - przedstawili przybyłym gościom sytuację związaną z czynnikami alternatywnymi oraz rolą, jaką platforma REAL Alternatives może spełnić w odpowiednim (i zgodnym z prawem) kształceniem techników. Wszystkie trzy wystąpienia były krótkie, ale bogate w treść. Warto zwrócić uwagę na materiał Adama Głowali z ośrodka szkoleniowego Carrier Transicold. W swoim wystąpieniu podkreślił mniej znany fakt, że od 1 stycznia 2015 roku certyfikacji F-gazowej podlegają także specjaliści zajmujący się transportem chłodniczym. Dzięki wykorzystaniu REAL Alternatives, Carrier Transicold może zaproponować im szkolenia wyprzedzające polską rzeczywistość prawną, czyli zgodne z rozporządzeniem 517/2004. Ma to duże znaczenie dla firm międzynarodowych.

 

Jak mówili po spotkaniu przedstawiciele branży, była to bardzo dobra okazja do nawiązania ciekawych kontaktów (np. w zakresie międzynarodowych wymian uczniów, kształcących się w zawodzie technika chłodnictwa i klimatyzacji, co w Polsce jest nowością od tego roku szkolnego).

Ośrodki zainteresowane projektem zapraszamy na stronę www lub do Fundacji PROZON.

szkolenia@prozon.org.pl

 

 

 

Podstrona galerii: 1 z 1 [ 1 ]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.