FundatorzySZKOLENIA F-GAZOWE

SZKOLENIA F-GAZOWE


Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz  kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 r.. W grudniu 2015 roku Urząd Dozoru Technicznego (UDT) został powołany do pełnienia roli Jednostki Certyfikującej. 

W dniu 19 stycznia 2016 roku nasza Fundacja uzyskała akredytację UDT i prowadzi szkolenia i egzaminy w ramach polskiej legislacji i oferuje możliwość zdobycia certyfikatów F-gazowych kat. I, II, III i IV.

 

W ramach szkolenia oferujemy:

 • Intensywny 2,5-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
 • Konsultacje nadprogramowe
 • W pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne
 • Możliwość podejścia do egzaminu, organizowanego przez inną jednostkę oceniającą, w miejscu szkolenia
 • Komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu
 • Dyplom ukończenia szkolenia
   

  

Cena szkolenia na kat. I i II wynosi:  1090 zł netto

Cena egzaminu na kat. I i II wynosi*:400 zł netto     


Po uzyskaniu Certyfikatu F-gazowego kat. I uprawnieni będą Państwo do wykonywania poniższych czynności zarówno w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła jak i agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane:

  •     kontrola szczelności urządzeń zawierających w ilości 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte , oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2
  •     odzysk;
  •     instalacja (instalowanie);
  •     naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
  •     likwidacja

* Podana stawka jest stawką jednostki oceniającej VL Team

 

 

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy:

1. Pobrać  formularz zgłoszeniowy, który znajduję się na dole strony

2. Uzupełnić dane

3. Przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@prozon.org.pl

Szkolenia odbywają się w:

 

WARSZAWA PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, ul. Matuszewska 14 budynek B9, 03-876 Warszawa
WROCŁAW De Dietrich, ul. Północna 15/19, 54-105 Wrocław
GLIWICE Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice

 

 • Szkolenia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie znajdującym się w zakładce Harmonogram szkoleń

 • Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po wniesieniu opłaty, na podstawie otrzymanej faktury pro-formy

 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnej ceny szkolenia. Informacja o rezygnacji powinna zostać przesłana na adres: szkolenia@prozon.org.pl

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia

 • Za szkody lub zniszczenia mienia należącego do organizatora szkoleń, osób trzecich w miejscu przeprowadzenia szkolenia spowodowane przez uczestnika kursu, odpowiada uczestnikPartnerzy Fundacji, którzy odzyskali i przekazali czynniki chłodnicze do zagospodarowania mogą uzyskać do 30% rabatu na cenę szkolenia.

 

UWAGA! Urząd Dozoru Technicznego opublikował na swojej stronie internetowej informację o obowiązku posiadania zaświadczenia dotyczącego kwalifikacji personelu dokonującego czynności napełnienia zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3. Podczas kontroli na certyfikację dla przedsiębiorstw UDT zwraca uwagę na posiadanie tzw. „uprawnień dla napełniaczy” przez personel dokonujący m.in. odzysku.

PROZON Fundacja Ochrony Klimat umożliwia zdobycie takich uprawnień w swoim Centrum Szkoleniowym proponując skrócone jednodniowe szkolenie przygotowawcze wraz z egzaminem przeprowadzanym przez egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

więcej informacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM SZKOLENIA F-GAZY

INFORMACJA O BAZIE NOCLEGOWEJ

 

 

Sala szkoleniowa w Warszawie
Szkolenie w Warszawie
Egzamin praktyczny w Warszawie
Egzamin praktyczny w Warszawie 2
Miejsce szkolenia w Gliwicach
Sala szkoleniowa w Gliwicach
Sala szkoleniowa we Wrocławiu
Miejsce szkolenia we Wrocławiu
Podstrona galerii: 1 z 1 [ 1 ]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.