FundatorzyAkty prawne dotyczące czynników chłodniczych (SZWO)

1.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2004.121.1263)

[pobierz w wersji pdf]

 2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP)
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.2004.184.1903)

 

[pobierz w wersji pdf]

 3.

Rozporządzenie MGiP z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.185.1911)

 

[pobierz w wersji pdf]

4. 

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz.U.2004.195.2007)

 

[pobierz w wersji pdf]

 5.

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U.2004.195.2008)

 

[pobierz w wersji pdf]

 6.

Rozporządzenie MGiP z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie programów i kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U.2004.195.2009)

 

[pobierz w wersji pdf]

 7.

Rozporządzenie MGiP z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz.U.2004.202.2071)

 

[pobierz w wersji pdf]

 8.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1005/2009 z dnia 25 marca 2009 r. dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (zastępuje Rozporządzenie PEiR nr 2037/2000 począwszy od 1 stycznia 2010 r.)

 

[pobierz w wersji pdf]

9.

PROJEKT zatwierdzony przez Radę Ministrów w połowie
sierpnia 2013 r. - Założenia do projektu ustawy o substancjch zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

 

[pobierz w wersji pdf]

10.

PROJEKT zatwierdzony przez Radę Ministrów w połowie
sierpnia 2013 r. - Założenia do projektu ustawy o substancjch zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych_komentarz

[pobierz w wersji pdf]

11.

PROJEKT zatwierdzony przez Radę Ministrów w połowie
sierpnia 2013 r. - OSR - ocena skutków regulacji

[pobierz w wersji pdf]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.