FundatorzySzanowni Państwo,

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014, wprowadza harmonogram ograniczania stosowania czynników z grupy HFC, tzw. F-gazów. W wyniku nałożonych i zmniejszanych stopniowo limitów importowych i produkcyjnych nastąpi ograniczenie zużycia  tych czynników o 79% do 2030 roku. Ponadto od początku 2020 roku obowiązują ograniczenia stosowania czynników pierwotnych o GWP powyżej 2500.

Limity są wyrażone w ekwiwalencie CO2 a nie w kg zatem, możliwe jest zachowanie niezbędnych ilości czynników chłodniczych w Polsce i Unii Europejskiej, jednak niezbędne jest podjęcie kilku działań:

- wymiana w istniejących instalacjach czynników o wysokim GWP na czynniki o niższym wpływie na ocieplenie klimatu

- stosowanie w nowych instalacjach czynników alternatywnych (HFC o niskim GWP, naturalne i HFO)

- racjonalne gospodarowanie czynnikami znajdującymi się już w instalacjach dokonując odzysku i regeneracji

  • Dostępność czynników w ostatnich tygodniach jest ograniczona. Obserwujemy jednocześnie znaczny wzrost cen czynników R404A i 507A. Cena nowych czynników przewyższyła koszt regeneracji a znaczenie tych czynników regenerowanych dla celów serwisowych będzie wkrótce kluczowe.

  • Zwracamy uwagę, że w naszym cenniku pojawiły się nowe pozycje: „skup czynnika z odzysku” oraz „regeneracja mieszanin na zlecenie”.

  • Przedmiotem skupu i regeneracji na zlecenie są czynniki zanieczyszczone oraz rozwarstwione, jednak domieszki innych czynników nie mogą przekroczyć 0,5%.
  • Regeneracja na zlecenie jest pełnym odtworzeniem składu (w przypadku  mieszanin) oraz uzyskaniem następujących parametrów:

            zawartość domieszek                        ≤ 0,5% mas

            wilgotność                                            max 10 ppm

            zawartość kwasów                             max 1 ppm

            gazy nieskraplające                            max 1,5% obj.

            jony chlorkowe                                      0

            substancje wysokowrzące (olej)      ≤ 0,01% obj.

 

  • Jakość czynnika po regeneracji odpowiada co najmniej jakości czynnika pierwotnego, co potwierdzamy certyfikatem jakości wydawanym zgodnie ze standardem AHRI 700.


PRICE LIST  ( DOWLAND IN PDF) ANG.

 

Za zdany czynnik wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu (KPO) a wynik badań składu w laboratorium będzie podstawą do wypłaty należności albo pobrania opłaty zgodnie z cennikiem. Za czynnik nadający się do regeneracji uważa się czynnik o jednorodności 99,5%.

Cennik sprzedaży detalicznej czynników zregenerowanych pochodzących z odzysku.

 

Więcej informacji na temat odzysku, odbioru i regeneracji czynnika można uzysku

ü        pisząc na adres e-mail  centrum.regeneracji@prozon.org.pl

ü         dzwoniąc pod numer telefonu +48 798 986 412

  C

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.