FundatorzySzanowni Państwo,

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014, wprowadza harmonogram ograniczania stosowania czynników z grupy HFC, tzw. F-gazów. W wyniku nałożonych i zmniejszanych stopniowo limitów importowych i produkcyjnych nastąpi ograniczenie zużycia  tych czynników o 79% do 2030 roku. Ponadto od początku 2020 roku obowiązują ograniczenia stosowania czynników pierwotnych o GWP powyżej 2500.

Limity są wyrażone w ekwiwalencie CO2 a nie w kg zatem, możliwe jest zachowanie niezbędnych ilości czynników chłodniczych w Polsce i Unii Europejskiej, jednak niezbędne jest podjęcie kilku działań:

- wymiana w istniejących instalacjach czynników o wysokim GWP na czynniki o niższym wpływie na ocieplenie klimatu

- stosowanie w nowych instalacjach czynników alternatywnych (HFC o niskim GWP, naturalne i HFO)

- racjonalne gospodarowanie czynnikami znajdującymi się już w instalacjach dokonując odzysku i regeneracji

  • Dostępność czynników w ostatnich tygodniach jest ograniczona. Obserwujemy jednocześnie znaczny wzrost cen czynników R404A i 507A. Cena nowych czynników przewyższyła koszt regeneracji a znaczenie tych czynników regenerowanych dla celów serwisowych będzie wkrótce kluczowe.

  • Zwracamy uwagę, że w naszym cenniku pojawiły się nowe pozycje: „skup czynnika z odzysku” oraz „regeneracja mieszanin na zlecenie”.

  • Przedmiotem skupu i regeneracji na zlecenie są czynniki zanieczyszczone oraz rozwarstwione, jednak domieszki innych czynników nie mogą przekroczyć 0,5%.
  • Regeneracja na zlecenie jest pełnym odtworzeniem składu (w przypadku  mieszanin) oraz uzyskaniem następujących parametrów:

            zawartość domieszek                        ≤ 0,5% mas

            wilgotność                                            max 10 ppm

            zawartość kwasów                             max 1 ppm

            gazy nieskraplające                            max 1,5% mas.

            jony chlorkowe                                      0

            substancje wysokowrzące (olej)      ≤ 0,01% obj.

 

  • Jakość czynnika po regeneracji odpowiada co najmniej jakości czynnika pierwotnego, co potwierdzamy certyfikatem jakości wydawanym zgodnie ze standardem AHRI 700.

 

CENA SKUPU CZYNNIKA Z ODZYSKU

zł/kg

R 404A

20,00

R 507A 

50,00

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE CZYNNIKA DO ZAGOSPODAROWANIA*

zł/kg

R 134a

0,00

R 410A

0,00

R 407C/F

0,00

Pozostałe czynniki CFC,HCFC,HFC oraz ich mieszaniny **

22,00

REGENERACJA MIESZANIN NA ZLECENIE***

zł/kg

Klient odbiera całość zregenerowanego czynnika

R 407 i R 410

48,00

Pozostałe

82,00

Klient odbiera 1/2 ilości zregenerowanego czynnika

R 407 i R 410

24,00

Pozostałe

41,00

REGENERACJA CZYNNIKÓW JEDNORODNYCH NA ZLECENIE***

zł/kg

Klient odbiera całość zregenerowanego czynnika

28,00

Klient odbiera 1/2 ilości zregenerowanego czynnika

14,00

INNE USŁUGI ****

zł/kg

Przyjęcie olejów chłodniczych do zagospodarowania

2,50

Przechowanie zregenerowanego czynnika do 6 m-cy

0,00

Przechowanie zregenerowanego czynnika (za 6 m-cy)

10,00

* opłata administracyjna za użycie butli nieprzystosowanej do odzysku wynosi 3zł/kg

** klientom z aktywną umowa o współpracy podpisana z Fundacją przysługują rabaty

*** czas regeneracji może wynieść od 0 do 21 dni

**** oplata minimalna 25 zł

Za zdany czynnik wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu (KPO) a wynik badań składu w laboratorium będzie podstawą do wypłaty należności albo pobrania opłaty zgodnie z cennikiem. Za czynnik nadający się do regeneracji uważa się czynnik o jednorodności 99,5%.

Więcej informacji na temat odzysku, odbioru i regeneracji czynnika można uzyskać:

ü        pisząc na adres e-mail jaroslaw.mucha@prozon.org.pl

ü         dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 698 835

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.