Fundatorzyzagospodarowanie SF6

Zagospodarowanie SF6


W Fundacji PROZON możliwe są do zrealizowania 2 sposoby zagospodarowania odzyskanego z urządzeń sześciofluorku siarki (SF6):
 
 
1.  PRZYJĘCIE ODPADU DO ZAGOSPODAROWANIA


Sześciofluorek siarki (SF6) odzyskany z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jest odpadem. Zagospodarowanie odpadu odbywa się wg cennika usług Centrum Regeneracji. Klientów, którzy podpisali z Fundacją Umowę o współpracy w zakresie ochrony klimatu obowiązują specjalne ceny zagospodarowania odpadów określone w warunkach umowy.


 
2.  REGENERACJA SZEŚCIOLUORKU SIARKI (SF6)


Regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej. Zanieczyszczony SF6 zostaje poddany zaawansowanemu procesowi oczyszczania, którego efektem jest  uzyskanie parametrów, spełniających wymogi norm PN-EN IEC 60376 lub PN-EN IEC 60480.
   
Jakość sześciofluorku siarki (SF6) po regeneracji potwierdzona jest certyfikatem jakości wydanym przez Laboratorium PROZON.
 
W każdym z powyższych przypadków, na SF6 przekazany do Centrum Regeneracji musi być wystawiona Karta Przekazania Odpadu (KPO), będąca potwierdzeniem zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.