Nowelizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca fluorowanych gazów cieplarnianych

W ostatnim czasie trwa procedowanie nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniającej dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającej rozporządzenie (UE) nr 517/2014. W kwietniu 2022 roku został przedstawiony wniosek w sprawie nowelizacji ww. rozporządzenia. Wniosek zakładał m.in. ścisły harmonogram wycofywania HFC, opłatę za kontyngenty spoza Unii Europejskiej, kary za nielegalny obrót. Państwa…