umowa współpracy w ramach sieci 3R

Aktualizacja umowy w ramach SIECI 3R

  PROZON Fundacja Ochrony Klimatu w ramach realizacji celów określonych w swoim Statucie, tworzy ogólnopolską sieć odzysku Sieć 3R oraz prowadzi Centrum Regeneracji czynników chłodniczych, a także świadczy inne dedykowane tym celom usługi, w tym prowadzi centrum szkoleniowo-certyfikacyjne oraz specjalistyczne laboratoria.     Wprowadzona przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu aktualizacja warunków zagospodarowania czynników chłodniczych niesie…