Szkolenie “Legislacja i praktyka, a bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi”

26 czerwca 2024 r. w Lublinie odbyło się  bezpłatne szkolenie specjalistyczne pt. „Legislacja i praktyka, a bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi”, które zorganizowała firma Eko-Sanit i PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. Szkolenie rozpoczęło się od wykładu prowadzonego przez kierownik działu prawa ochrony środowiska PROZON Marlenę Ziółkowską, która szczegółowo omówiła kluczowe przepisy prawne dotyczące branży chłodnictwa i…