Chłodnictwo oparte na CO2 - Szkolenia, certyfikaty, uprawnienia i kursy

W odpowiedzi na wyzwania stojące przed całą branżą, Fundacja kontynuuje europejski program szkoleniowy REAL Alternatives. W ramach programu stworzona została Akademia Czynników Alternatywnych, gdzie ogromny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych. Fundacja uruchomiła laboratorium szkoleniowe wyposażone w zaawansowane technologicznie obiegi chłodnicze.

W ramach szkolenia omawiane są najważniejsze aspekty stosowania dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego, ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy układami freonowymi i obiegami pracującymi z CO2. Zagadnieniami, których nie mogło zabraknąć są kwestie bezpieczeństwa oraz wymagania Dyrektywy PED. Pełen cykl szkolenia zakończony jest egzaminem i międzynarodowym certyfikatem REAL Alternatives.

Zapewniamy

 • pracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą szkoleniową,
 • kompletną wiedzę z zakresu chłodnictwa opartego na dwutlenku węgla,
 • pracę z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie obiegów chłodniczych,
 • autorski podręcznik „Chłodnictwo oparte na CO2”,
 • dostęp do nowej platformy REAL Alternatives 4 LIFE,
 • międzynarodowy certyfikat (po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu), potwierdzający zdobyte umiejętności.

Program szkolenia

 • bezpieczna obsługa obiegów CO2
 • napełnianie i opróżnianie instalacji
 • wykorzystywanie monitoringu
 • diagnozowanie, naprawa i regulacja
 • dwutlenek węgla jako medium chłodnicze
 • zasady budowy urządzeń nadkrytycznych i kaskadowych
 • różne systemy automatyki i monitoringu
 • zasady oceny zgodności zespołów urządzeń chłodniczych (zajęcia prowadzone przez ekspertów z UDT)

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z załączonym harmonogramem w siedzibie Fundacji PROZON w Warszawie. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy otrzymają autorski podręcznik “Chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla” oraz materiały szkoleniowe niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. W dni szkoleniowe Fundacja zapewnia wyżywienie i napoje dla uczestników.
 • Termin

Najbliższy termin: 22-24 maja 2024

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń 

 • Miejsce

Online i w siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

3 250,00 zł netto/osoba

 • Kontakt
 • +48 22 392 74 63
 • szkolenia@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne zostanie zrealizowane z wykorzystaniem dwóch dużych, wielosprężarkowych i wielostopniowych, transkrytycznych agregatów chłodniczych (marki RIVACOLD i  AC PROREF) pracujących na czynniku chłodniczym CO2 .
Na zakończenie szkolenia, przeprowadzony zostanie egzamin, którego wynik pozytywny pozwoli na otrzymanie międzynarodowego certyfikatu REAL Alternatives 4 LIFE.

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA

Co daje uzyskanie międzynarodowego certyfikatu REAL Alternatives 4 LIFE?

Wielu właścicieli obiektów i firm generalnego i/lub kompleksowego sanitarnego wykonawstwa zaczyna oczekiwać od pracowników związanych z chłodnictwem wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie czynników alternatywnych, potwierdzonych uznawanym międzynarodowo certyfikatem.

Obecnie jedyny taki europejski certyfikat to właśnie REAL Alternatives 4 LIFE.

Projekt REAL Alternatives

Fundacja PROZON jest w Polsce krajowym liderem europejskiego projektu szkoleniowego REAL Alternatives 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i współtworzonego przez PROZON i kilkanaście innych europejskich instytucji specjalizujących się w tematyce chłodniczej.

Projekt szkoleniowy REAL Alternatives 4 LIFE dotyczy prowadzenia szkoleń z zakresu chłodnictwa opartego na czynnikach alternatywnych (dwutlenku węgla i czynnikach palnych), przygotowujących do uzyskania międzynarodowego Certyfikatu REAL Alternatives 4 LIFE.

Fundacja PROZON jako jednostka oceniająca, przeprowadza egzamin, którego pozytywny wynik umożliwia zdobycie  międzynarodowego Certyfikatu Zawodowego REAL Alternatives 4 LIFE.

Pierwsze szkolenie prowadzone przez PROZON

W dniach 26-28 marca 2018, Fundacja PROZON miała przyjemność zorganizować pierwsze szkolenie wewnętrzne dotyczące instalacji chłodniczych działających na CO2.
Szkolenie było częścią inicjatywy pt. „Akademia Czynników Alternatywnych”, która jest realizowana w ramach projektu Real Alternatives. Zgodnie z założeniami projektu, przygotowujemy szkolenia w tematyce alternatywnych czynników chłodniczych.
Wykłady prowadzone były przez specjalistów-praktyków z firm wspierających nasz projekt:
AC PRORE, Carel, Digitel, Danfoss, Dorin, LU-VE, UDT, Gazex, Urząd Dozoru Technicznego.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostały: pierwsza instalacja dydaktyczna, opis działania automatyki w układach podkrytycznych oraz transkrytycznych na CO2, budowa chłodnicy gazu, skraplaczy oraz sprężarek. Omówiono także zagadnienia związane z legislacją oraz aspekty bezpieczeństwa i detekcji CO2.