Chłodnictwo oparte na CO2 - Szkolenia, certyfikaty, uprawnienia i kursy

W odpowiedzi na wyzwania stojące przed całą branżą, Fundacja kontynuuje europejski program szkoleniowy REAL Alternatives. W ramach programu stworzona została Akademia Czynników Alternatywnych, gdzie ogromny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych. Fundacja uruchomiła laboratorium szkoleniowe wyposażone w zaawansowane technologicznie obiegi chłodnicze.

W ramach szkolenia omawiane są najważniejsze aspekty stosowania dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego, ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy układami freonowymi i obiegami pracującymi z CO2. Zagadnieniami, których nie mogło zabraknąć są kwestie bezpieczeństwa oraz wymagania Dyrektywy PED. Pełen cykl szkolenia zakończony jest egzaminem i międzynarodowym certyfikatem REAL Alternatives.

Zapewniamy

 • doskonałych wykładowców
 • kompletną wiedzę
 • autorski podręcznik „Chłodnictwo oparte na CO2
 • dostęp do nowej platformy REAL Alternatives 4 LIFE
 • międzynarodowy certyfikat (po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu)

Program szkolenia

 • bezpieczna obsługa obiegów CO2
 • napełnianie i opróżnianie instalacji
 • wykorzystywanie monitoringu
 • diagnozowanie, naprawa i regulacja
 • dwutlenek węgla jako medium chłodnicze
 • zasady budowy urządzeń nadkrytycznych i kaskadowych
 • różne systemy automatyki i monitoringu
 • zasady oceny zgodności zespołów urządzeń chłodniczych (zajęcia prowadzone przez ekspertów z UDT)

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie teoretyczne realizowane jest w dobrze wyposażonych salach szkoleniowych, przy pomocy materiałów szkoleniowych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik „Chłodnictwo oparte na dwutlenku węgla”.

Szkolenie praktyczne zostanie zrealizowane z wykorzystaniem dwóch dużych, wielosprężarkowych i wielostopniowych, transkrytycznych agregatów chłodniczych (marki RIVACOLD i AC PROREF) pracujących na czynniku chłodniczym CO2.

Na zakończenie szkolenia, przeprowadzony zostanie egzamin, którego wynik pozytywny pozwoli na otrzymanie międzynarodowego certyfikatu REAL Alternatives 4 LIFE.

Podczas szkolenia Fundacja PROZON zapewnia wyżywienie oraz przerwy kawowe.

 

 • Termin

Najbliższy termin: 09-11.05.2023

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń 

 • Miejsce

Online i w siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

3 250,00 zł netto/osoba

 • Kontakt
 • +48 22 392 74 63
 • szkolenia@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział