• null

  Dr inż. Bartosz Gil

  Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w 2010 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Chłodnictwo i Kriogenika.

  W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, broniąc dysertację pt. Badanie możliwości wykorzystania wybranych czynników chłodniczych w kompaktowym, strumienicowym klimatyzatorze z napędem słonecznym.

  Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Wrocławskiej.

  Zajmuje się tematyką alternatywnych czynników chłodniczych i ich zastosowaniem w obiegach lewobieżnych, prowadzi badania eksperymentalne procesu wrzenia nowych ziębników oraz prace w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

  Wykonuje obliczenia projektowe obciążenia cieplnego budynków na potrzeby systemów wentylacji i klimatyzacji.

  Jest autorem 48 prac naukowych, w tym jednego patentu.

 • null

  Ewa Marczak

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

  W swojej pracy zawodowej była odpowiedzialna m.in. za nadzory spawalnicze oraz badania nieniszczące złączy spawanych konstrukcji, rurociągów, pojazdów szynowych i ich elementów.

  Od 17.06.2019 pełni funkcję wykładowcy lub egzaminatora w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu lutowania twardego oraz spawania.

  Prowadzone przez nią szkolenia są cenione za merytoryczne i profesjonalne podejście oraz praktyczne rozwiązywanie zawiłych problemów z zakresu spawalnictwa, z którymi spotyka się na co dzień. Wiedza zdobyta na szkoleniu przez kursanta jest wykorzystywana w pracy.

 • null

  Konrad Szot

  Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Ukończona specjalność Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne.

  Absolwent Inżynierii Środowiska na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ukończona specjalność Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

  W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za projektowanie układów chłodniczych, obliczanie i modelowanie 3D lamelowych wymienników ciepła, projektowanie spersonalizowanych chillerów do celów medycznych.

  Od grudnia 2015 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu certyfikacji F-Gazowej.

 • null

  Piotr Kopeć

  „Absolwent i Doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, specjalność „Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne”.

  W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za, kształcenie studentów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wymiany ciepła, projektowanie układów chłodniczych, prowadzenie szkoleń, koordynowanie działań serwisantów i monterów.

  Od 2016 r. pełni funkcję egzaminatora w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu F-Gazów.

  Od 2019 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych w ramach Akademii Alternatywnych Czynników – Szkolenia na czynniki Palne.

  Autor lub współautor kilku publikacji z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, opublikowanych w czasopismach naukowych i branżowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

  Współautor książki naukowej „ Wymienniki ciepła pomp ciepła i innych systemów odzysku ciepła”.

  Prowadzone przez niego szkolenia są cenione przede wszystkim za przedstawianie kursantom dobrych praktyk serwisowych oraz kładzenie nacisku za bezpieczeństwo pracy z układami zamierającymi palne czynniki chłodnicze.

 • null

  Paweł Mitkowski

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Maszyny Robocze ciężkie.

  W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za wsparcie techniczne autoryzowanej sieci serwisowej Carrier Transicold, audyty techniczne i szkolenia branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
  Od 2017r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych i teoretycznych organizowanych przez Fundacje PROZON z zakresu F-gazów oraz szkoleń teoretycznych z zakresu Lutowania Twardego.

  Od 2020r. zajmuje się również sprzedażą czynnika chłodniczego oraz pozostałych usług Fundacji PROZON.

  Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za zaangażowanie, łatwość przekazywania wiedzy i indywidualne podejście do kursantów.

 • null

  Dr inż. Tomasz Łokietek

  Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Poznańskiej. Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa oraz Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP. Audytor energetyczny. Mistrz w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych.

  Pracuje jako adiunkt w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz nauczyciel zawodu w Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji. Kieruje Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT.

  W swojej pracy zawodowej jest odpowiedzialny m. in. za prowadzenie dydaktyki i badań w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz ekspertyz technicznych i patentów z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Prowadzi szkolenia praktyczne w zakresie m.in. f-gazów, naturalnych czynników chłodniczych, elektromechaniki chłodniczej.

  Od 2018 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundację PROZON szkoleń technicznych z zakresu palnych czynników alternatywnych REAL Alternatives.

  Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za znakomite połączenie wiedzy akademickiej z wieloletnią praktyką.