KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU CZYNNIKI PALNE W CHŁODNICTWIE I KLIMATYZACJI