Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie z napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3