KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU LUTOWANIE TWARDE