Napełnianie zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3

szkolenia, certyfikaty i uprawnienia

Na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego widnieje informacja o obowiązku posiadania zaświadczenia dotyczącego kwalifikacji personelu dokonującego czynności napełnienia zbiorników przenośnych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3. Podczas kontroli na certyfikację dla przedsiębiorstw UDT zwraca uwagę na posiadanie tzw. „uprawnień dla napełniaczy” przez personel dokonujący m.in. odzysku.

Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),
 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych(Dz.U. Poz.1008).

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu umożliwia zdobycie takich uprawnień w swoim Centrum Szkoleniowym proponując szkolenie zakończone egzaminem na powyższe uprawnienia, składanym przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Profesjonalnych i doświadczonych wykładowców;
 • 3 godziny zajęć teoretycznych;
 • 1 godzinę zajęć praktycznych;
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny;
 • W pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne;
 • Możliwość podejścia do egzaminu składanego przez Komisję Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego;
 • Złożenie kompletnych dokumentów z upoważnienia uczestnika szkolenia i egzaminu do UDT w celu wydania zaświadczenia;
 • Autorski podręcznik szkoleniowy „Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności o pojemności powyżej 350 cm3-gazy skroplone”;
 • Dyplom ukończenia szkolenia;
 • Przerwa kawowa i posiłki podczas zajęć szkoleniowych;

Program szkolenia

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, badania okresowe.
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów.
 • Konstrukcja zbiorników przenośnych, rodzaje zbiorników przenośnych, konstrukcja zbiorników i ich zasadnicze parametry.
 • Osprzęt zbiorników przenośnych -zasadnicze wymagania dla osprzętu.
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kod barwny i etykiety ostrzegawcze.
 • Napełnianie zbiorników przenośnych – czynności robocze i kontrolne.
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne

 • W dniu szkolenia, przed jego rozpoczęciem, każdy uczestnik otrzyma podręcznik „Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności o pojemności powyżej 350 cm3 – gazy skroplone.

 • Szkolenie zostanie przeprowadzone na naszych, sprawdzonych i przygotowanych do zajęć sprzętach oraz według załączonego godzinowego harmonogramu.

 • Pełnomocnictwo musi zostać przesłane w oryginale do siedziby Fundacji mailowo lub na poniższy adres:

  PROZON FUNDACJA OCHRONY KLIMATU

  Matuszewska 14 bud. B9

  03-876 Warszawa

  z dopiskiem „ Szkolenia”

  Pełnomocnictwo można wypełnić tutaj

   

  Po otrzymaniu kompletu dokumentów Fundacja wnioskuje do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Termin ten nie może przekraczać 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnych dokumentów.

 • W kwocie za organizację zajęć praktycznych i egzaminu zawiera się opłata za egzamin pobierana przez Urząd Dozoru Technicznego w wysokości 268,33 zł. Płatność do Urzędu Dozoru Technicznego za sprawdzenie kwalifikacji wykonuje za Państwa Fundacja PROZON jako jednostka zgłaszająca.
 • Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej – szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji/certyfikację wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3
 • Termin

Najbliższy termin: 24 lipca 2024

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń

 • Miejsce

Siedziba Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

650,00 zł netto/osoba

 • Koszt egzaminu

650,00 zł netto/osoba
Koszt organizacji egzaminu zawiera opłatę za egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego 268,33 zł

 • Rabat

5% dla uczestników szkoleń F-gazowych organizowanych przez PROZON

 • Kontakt
 • +48 22 392 74 63
 • szkolenia@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział