Podstawy chłodnictwa

Osoby dokonujące kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych – chłodni i przyczep chłodni, zobowiązane są do zdobycia uprawnień F-gazowych. Dokument ten potwierdza, że spełniają wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.

Szkolenie „podstawy chłodnictwa” kierowane jest szczególnie do osób, które zaczynają pracę w branży chłodniczej, jak również do osób, które wciąż chcą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Szkolenie zostało stworzone z niezwykłą starannością i profesjonalizmem wykwalifikowanej kadry, która ogromny nacisk położyła na przygotowanie zajęć praktycznych, podczas których kursanci będą mogli m.in. zamontować klimatyzator typu split, zapoznać się z budową obiegu chłodniczego a także przećwiczyć metody odzysku czynników chłodniczych.

Zapewniamy

 • Intensywny 5-dniowy kurs teoretyczny w formie online i praktyczny w siedzibie Fundacji przygotowujący do egzaminu;
 • Możliwość montażu klimatyzatora typu „Split”;
 • Konsultacje nadprogramowe, prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym;
 • Możliwość podejścia do egzaminu, organizowanego przez inną jednostkę oceniającą;
 • Komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu;

Program szkolenia

 • Dlaczego potrzebujemy chłodzenia?
 • Co to jest ciepło?
 • Termodynamika ogólna
 • Rodzaje sprężarek
 • Omówienie budowy obiegu chłodniczego
 • Podstawy montażu i eksploatacji obiegów chłodniczych
 • Omówienie budowy urządzenia typu klimatyzator split
 • Połączenia rozłączne- skręcane
 • Montaż urządzenia typu split -Wymiennie ćwiczenia na połączeniach rozłącznych
 • Wykonanie próby ciśnieniowej
 • Podział i omówienie czynników chłodniczych
 • Metody odzysku
 • Omówienie „Centralnego Rejestru Operatorów”
 • Centrum regeneracji- omówienie możliwości regeneracji

Szkolenie teoretyczne

Przed rozpoczęciem szkolenia, do każdego uczestnika zostanie wysłany, autorski podręcznik „F-gazowy” oraz instrukcja logowania wraz linkiem aktywacyjnym do spotkania.

Szkolenie odbywa się z użyciem profesjonalnego programu komunikacyjnego, niewymagającego wysokiej szybkości sieci Internet.

Uczestnik szkolenia będzie w każdej chwili mógł zadać pytanie wykładowcy.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni. Uczestnicy będą mieli możliwość zamontowania klimatyzator typu split oraz przećwiczenia wszystkich czynności wymaganych podczas egzaminu F-gazowego.

Uczestnicy szkoleń nie mogą przystępować do egzaminu w jednostce egzaminacyjnej PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, będącej uprzednio jednostką szkolącą ze względu na zachowanie bezstronności opisanej w Ustawie F-gazowej z dnia 15 maja 2015r. (art. 27 ust. 7).

Fundacja PROZON zapewnia możliwość podejścia do egzaminu przeprowadzanego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę egzaminacyjną.

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA
 • Termin

Najbliższy termin: 22-26.05.2023

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń 

 • Miejsce

Online i w siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

2 500 zł netto/osoba

 • Koszt egzaminu

550 zł netto/osoba

 • Kontakt
 • +48 22 392 74 63
 • szkolenia@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział