Podstawy chłodnictwa

Osoby dokonujące kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych – chłodni i przyczep chłodni, zobowiązane są do zdobycia uprawnień F-gazowych. Dokument ten potwierdza, że spełniają wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.

Szkolenie „podstawy chłodnictwa” kierowane jest szczególnie do osób, które zaczynają pracę w branży chłodniczej, jak również do osób, które wciąż chcą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Szkolenie zostało stworzone z niezwykłą starannością i profesjonalizmem wykwalifikowanej kadry, która ogromny nacisk położyła na przygotowanie zajęć praktycznych, podczas których kursanci będą mogli m.in. zamontować klimatyzator typu split, zapoznać się z budową obiegu chłodniczego a także przećwiczyć metody odzysku czynników chłodniczych.

Dostępne terminy szkolenia z podstaw chłodnictwa:

14-17 maja 2024, Warszawa siedziba PROZON

11-14 czerwca 2024, Warszawa siedziba PROZON

16-19 lipca 2024, Warszawa siedziba PROZON

Zapewniamy

 • intensywny 5-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny w siedzibie Fundacji przygotowujący do egzaminu,
 • doświadczonych trenerów i wykwalifikowanych wykładowców,
 • nauka montażu klimatyzatora typu „Split”,
 • omówienie możliwych usterek podczas pracy,
 • konsultacje nadprogramowe, prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
 • wsparcie przy rezerwacji zakwaterowania w atrakcyjnej cenie,
 • możliwość podejścia do egzaminu, organizowanego przez inną jednostkę oceniającą,
 • komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu.

Program szkolenia

 • Podstawy termodynamiki z zakresu chłodnictwa
 • Komponenty instalacji chłodniczych
 • Czynniki chłodnicze
 • Odzysk czynników chłodniczych (teoria), wpływ fluorowanych czynników chłodniczych na środowisko
 • Warsztaty: REAL Alternatives Europe – platforma e-szkoleniowa (wybrane zagadnienia)
 • Regulacje prawne dot. F-gazów z zakresu chłodnictwa
 • Kontrole szczelności, dokumentowanie w praktyce
 • Bezpieczny montaż, obsługa i konserwacja. Materiały instalacyjne stosowane w chłodnictwie
 • Automatyka, osprzęt i aparatura instalacji chłodniczych
 • Budowa obiegu chłodniczego – część praktyczna
 • Armatura, rurociągi i lutowanie – część praktyczna
 • Połączenia rozłączne, skręcane – część praktyczna
 • Montaż urządzenia typu split/ ćwiczenia na połączeniach rozłącznych – część praktyczna
 • Kontrola i próba szczelności – część praktyczna
 • Wykonanie próżni – część praktyczna
 • Wykonanie próby ciśnieniowej azotem – część praktyczna
 • Odzysk czynników chłodniczych różnymi metodami – część praktyczna.

Szkolenie teoretyczne

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy otrzymają autorski podręcznik „F-gazowy” oraz materiały szkoleniowe niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z załączonym harmonogramem w siedzibie Fundacji PROZON w Warszawie.

W dni szkoleniowe Fundacja zapewnia wyżywienie i napoje dla uczestników.

Szkolenie praktyczne

Podczas szkolenia praktycznego uczestnicy będą mieli możliwość zamontowania klimatyzator typu split oraz przećwiczenia wszystkich czynności wymaganych podczas egzaminu F-gazowego. PROZON zapewni każdemu uczestnikowi okulary ochronne oraz rękawice.

Uczestnicy szkoleń nie mogą przystępować do egzaminu w jednostce egzaminacyjnej PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, będącej uprzednio jednostka szkolącą ze względu na zachowanie bezstronności opisanej w Ustawie F-gazowej z dnia 15 maja 2015r. (art. 27 ust. 7). Fundacja PROZON zapewnia możliwość podejścia do egzaminu przeprowadzanego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę egzaminacyjną.

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA

Terminy egzaminów F-gazowych

 • 23 maja 2024 roku
 • 20 czerwca 2024 roku
 • 26 września 2024 roku
 • 17 października 2024 roku
 • 14 listopada 2024 roku
 • 12 grudnia 2024 roku

Miejsce przeprowadzania egzaminu:

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84

92-202 Łódź

 • Termin

Najbliższy termin: 14-17 maja 2024

Najbliższy termin egzaminu F-gazowego: 16 maja 2024

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń

 • Miejsce

Online i w siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

2 500 zł netto/osoba

 • Koszt egzaminu

550  zł netto/osoba

 • Kontakt
 • +48 22 392 74 63
 • szkolenia@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział