Audyty

 • null

  Audyty i certyfikaty F-gazowe dla przedsiębiorców

  Fundacja PROZON prowadzi audyty z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych – kontroluje zgodność prowadzenia działalności firm z przepisami F-gazowymi (z zakresu urządzeń chłodniczych oraz z zakresu urządzeń elektroenergetycznych napełnionych F-gazami) i przygotowuje organizacje do uzyskania certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorcy.

 • null

  Audyty F-Gazowe i WIOŚ

  Usługi audytów F-gazowych skierowane są w szczególności do firm przygotowujących się do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajmujemy się sprawdzeniem wszystkich kwestii związanych pośrednio i bezpośrednio z fluorowanymi gazami cieplarnianymi (czynnikami chłodniczymi i SF6) i urządzeniami nimi napełnionymi (z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła i elektroenergetyki). Perspektywa zbliżającej się kontroli WIOŚ nie jest wymagana – audyty skierowane są również do firm pragnących skontrolować, czy ich działalność jest zgodna z przepisami. 

 • null

  Certyfikaty F-gazowe i Kontrola UDT

  Usługa przygotowania do kontroli UDT skierowana jest do firm przygotowujących się do kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Dotyczy zarówno wydania nowego certyfikatu dla przedsiębiorców jak i przedłużenia posiadanego już certyfikatu.