Audyt F-gazowy z zakresu SF6

Zdalny audyt F-gazowy z zakresu SF6 dla operatorów, serwisantów i producentów urządzeń
 • Produkujesz, serwisujesz lub jesteś operatorem urządzeń elektroenergetycznych napełnionych sześciofluorkiem siarki (SF6)?
 • Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania przepisów F-gazowych.
 • Bezpiecznie i bez konieczności wizyty w Twojej siedzibie.

Co zyskujesz

 • listę obowiązków Twojej firmy w zakresie SF6,
 • weryfikację uprawnień, dokumentów obrotu gazem SF6, zagospodarowania odpadów,
 • weryfikację poprawności magazynowania i transportowania butli i zbiorników z gazem SF6,
 • weryfikację poprawności wpisów do CRO,
 • wskazówki bezpiecznej pracy z produktami rozpadu gazu SF6,
 • wideokonsultacje z audytorami,
 • proponowane działania korygujące,
 • raport zgodności z przepisami F-gazowymi,
 • wzory dokumentów (protokół serwisowy, etykiety na urządzenia),
 • weryfikację procedur prowadzonej działalności.

Jak wygląda zdalny audyt?

 • Otrzymujesz listę wymaganych dokumentów

 • Przekazujesz dokumenty i zdjęcia urządzeń elektronicznie

 • Konsultujesz w formie wideorozmowy z audytorami

 • Raport z audytu i spotkanie zamykające

Pracuj bezpiecznie z sześciofluorkiem siarki (SF6)

Cena usługi: od 3 000 zł netto*

* w zależności od profilu działalności firmy

Polityka prywatności

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9 zobowiązuje się do zapewnienia  poufności informacji oraz wszelkiego rodzaju danych, które uzyska od Zleceniodawcy w związku z realizacją audytu. PROZON nie będzie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy za wyjątkiem sytuacji, w których do ich ujawnienia zobowiązują go przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zachowuje moc również bezterminowo po wykonaniu  usługi audytowej.

W związku z art. 5 ust. 1 lit c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), zalecamy, aby przekazywana nam do audytu dokumentacja (np. certyfikaty) nie zawierała danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Jeśli okoliczności faktyczne związane z usługą audytu wskażą na konieczność przekazania takich danych, prosimy o kontakt w celu zawarcia stosowanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.