Certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj z Fundacją PROZON certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorcy
 • Proponujemy kompleksową usługę przygotowania do kontroli UDT w zakresie zdobycia bądź przedłużenia certyfikatu F-gazowego dla przedsiębiorstwa.
 • Twoją firmę czeka kontrola UDT w zakresie certyfikatu dla przedsiębiorcy, a Ty nie do końca wiesz jak się do niej przygotować?
 • Oferujemy kompleksowe przygotowanie do kontroli, podczas którego przekażemy Ci wymagane procedury, przeprowadzimy kontrolę wykrywacza nieszczelności, a także sprawdzimy odpowiedni sprzęt.
 • Dzięki wsparciu doświadczonego zespołu Fundacji PROZON podejdziesz do kontroli UDT ze spokojem. Będziesz miał pewność, że jesteś w pełni przygotowany i zaznajomiony z wymaganiami jakie są Ci stawiane.

Jak to działa?

 • W pierwszej kolejności staramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przebiegu oferowanej przez nas usługi. Zależy nam, aby wszystko było dla Ciebie przejrzyste i klarowne.

 • Poinformujemy jaki jest możliwy termin rozpoczęcia przygotować do kontroli UDT.

 • Jeśli zdecydujesz się na współpracę, przed rozpoczęciem realizacji usługi wystawimy Ci fakturę pro forma.

 • Po jej opłaceniu niezwłocznie zaczniemy przygotowywać Twoją firmę na wizytę Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Usługa podstawowa

 • wyślemy wzory procedur prowadzenia działalności i sprawdzimy je po uzupełnieniu,
 • wykonamy kontrolę przenośnego wykrywacza nieszczelności w trybie ekspresowym,
 • sprawdzimy posiadane przez firmę minimalne wyposażenie przedsiębiorcy za pomocą wideo rozmowy,
 • wystawimy świadectwo potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań.

Koszt: 800 zł netto

Usługa rozszerzona

 • Dodatkowo obejmuje obecność przedstawiciela Fundacji PROZON podczas kontroli UDT, co jest jednoznaczne z reprezentowaniem firmy certyfikowanej przed UDT.

Cena usługi: od 1 500 zł netto*

* Dotyczy województwa mazowieckiego. Pozostałe lokalizacje wyceniane są indywidualne.

Sprawdź szczegóły

 • +48 508 462 852
 • audyty@prozon.org.pl

Polityka prywatności

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9 zobowiązuje się do zapewnienia  poufności informacji oraz wszelkiego rodzaju danych, które uzyska od Zleceniodawcy w związku z realizacją audytu. PROZON nie będzie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy za wyjątkiem sytuacji, w których do ich ujawnienia zobowiązują go przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zachowuje moc również bezterminowo po wykonaniu  usługi audytowej.

W związku z art. 5 ust. 1 lit c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), zalecamy, aby przekazywana nam do audytu dokumentacja (np. certyfikaty) nie zawierała danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Jeśli okoliczności faktyczne związane z usługą audytu wskażą na konieczność przekazania takich danych, prosimy o kontakt w celu zawarcia stosowanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.