Konkurs – “Urządzenia demonstracyjne dla szkół wyższych”

    Konkurs – “Urządzenia demonstracyjne dla szkół wyższych” Konkurs skierowany jest do uczelni technicznych, kształcących inżynierów i magistrów w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. Jego głównym celem jest wyposażanie uczelni wyższych w urządzenia demonstracyjne pozwalające studentom rozwijać praktyczną wiedzę chłodniczą i klimatyzacyjną, a w szczególności poznać możliwości stosowania technologii czynników alternatywnych, bezpiecznych dla warstwy ozonowej…

Harmonogram bezpłatnych szkoleń BDO – marzec 2021 r.

UWAGA! Przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów. W przeciwnym razie, Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich przyjęcia.