FundatorzyDzień Otwarty Fundacji PROZON – ogłoszenie podpisania projektu

Refrigerants LIFE Cycle

  

Dnia 14 czerwca br. w siedzibie PROZON Fundacji Ochrony Klimatu odbył się „Dzień Otwarty Fundacji”. Wydarzenie to zgromadziło blisko 100 uczestników, m. in. przedstawicieli administracji państwowej, instytutów naukowych, uczelni technicznych i firm branży chłodniczo-klimatyzacyjnej.

Podczas części oficjalnej Krzysztof Grzegorczyk - Prezes Zarządu Fundacji PROZON po raz pierwszy podał do oficjalnej wiadomości informację o rozpoczęciu projektu „Demonstracyjna instalacja do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych”.

Projekt polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających się przetworzyć, mieszanin czynników chłodniczych. Dzięki temu blisko 100% odpadów czynników chłodniczych będzie przetwarzanych i wprowadzanych na rynek do ponownego użycia jako pełnowartościowy produkt. To spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji znaczną redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wpływają na zmiany klimatyczne. Projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych równoważną około 100 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Innowacyjna instalacja powstanie w Warszawie. Środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z funduszy europejskich. Projekt wykonawczy instalacji zostanie sfinansowany z Programu Inteligentny Rozwój w kwocie 340 000 PLN. Natomiast etap inwestycyjny zostanie dotowany z Programu LIFE. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln EURO, co stanowi 55% wartości projektu. Obecnie PROZON stara się pozyskać dodatkowe finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od początku bardzo wspierał projekt na etapie wnioskowania do KE. Projekt będzie realizowany przy współpracy z polską firmą Chemat Sp. z o.o. oraz partnerem zagranicznym, firmą Ekotez spol. s r.o. z Czech.

Projekt występujący również pod nazwą „Refrigerants LIFE Cycle” wystartuje z dniem 01 lipca 2019r., natomiast na 2020 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy instalacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem z dniem 31.12.2021r. zakończone zostaną ostatnie testy.  Sieć gromadzenia odpadów, które będą przetwarzane w instalacji obejmie w pierwszym etapie obszar Polski, Czech, Słowacji i Niemiec.

 

Oprócz Prezesa Zarządu Fundacji głos zabrali dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej, Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu; Małgorzata Tomaszewska z Wydziału LIFE, Departamentu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, NFOŚiGW; Piotr Paziewski, przedstawiciel Instytutu Systemów Elektronicznych z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Marek Wawryniuk – Przewodniczący Rady Fundacji PROZON.

 

Kontynuując tradycję rozpoczętą na Gali 20-lecia Fundacji wręczono Statuetki Przyjaciela Klimatu. Wyróżnione nimi zostały firmy i osoby, które w ocenie Fundacji odznaczają się troską o środowisko oraz pomagają jej w realizacji celów statutowych.

 

Oprócz części oficjalnej na uczestników Dnia Otwartego czekały pokazy i prezentacje przygotowane przez Centrum Szkoleń Fundacji PROZON. W Akademii Czynników Alternatywnych, która powstała w drugim etapie europejskiego programu szkoleniowego REAL Alternetives goście mogli obejrzeć laboratorium szkoleniowe wyposażone w zaawansowane technologicznie obiegi chłodnicze, gdzie na co dzień starannie dobrana kadra przygotowuje kursantów do egzaminu, którego pozytywny wynik pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat REAL Alternatives. Goście Dnia Otwartego mieli okazję zobaczyć przygotowane specjalnie na tą okazję prezentacje: „Chłodnictwo z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodniczego CO2” oraz „Czynniki palne w chłodnictwie i klimatyzacji”. Swoją salę dla odwiedzających otworzyła również Akademia Lutowania i Spawania a Centrum Szkoleń Praktycznych przybliżyło zagadnienia związane z gospodarką gazem SF6 w obiegu zamkniętym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowana przez specjalistów z Centrum Regeneracji Fundacji PROZON - „Śladami Twojego Czynnika”.

Bardzo dużo widzów zgromadziła prezentacja dotycząca projektu „Refrigerants LIFE Cycle” prowadzona przez specjalistów Fundacji PROZON wraz z przedstawicielem firmy Chemat Sp. z o.o., którzy jeszcze długo po jej zakończeniu odpowiadali na pytania gości.

 ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.