Kontrola jakości SF6

Laboratorium analityczne PROZON świadczy usługi w zakresie kontroli jakości SF6 pierwotnego, SF6 pochodzącego z pracującego urządzenia, a także SF6 zregenerowanego, w celu stwierdzenia zgodności ze obowiązującymi normami.

Kontrola jakości SF6 polega na sprawdzeniu kluczowych parametrów takich jak:

 • wilgotność (metodą kulometryczną)
 • kwasowość (metodą miareczkowania alkacymetrycznego)
 • skład (metodą chromatografii gazowej)
 • pozostałości powietrza i CF4 (metodą chromatografii gazowej)
 • null

  Wyniki analiz dostarczają wielu informacji przydatnych do weryfikacji jakości SF­6 oraz są pomocne w określeniu możliwych awarii urządzeń.

  Wyniki badań nie dają gotowych odpowiedzi, natomiast pomagają firmie serwisującej na sprawne odnalezienie źródła nieprawidłowości.

 • null

  Rekomendowanym przez nas badaniem jest badanie kompleksowe.

  Badanie kompleksowe obejmuje weryfikację wszystkich parametrów i daje największą wiedzę na temat jakości SF6.
  Jeśli klient ma swoje podejrzenia co do możliwego źródła awarii może również zdecydować się na wybrane badanie w celu sprawdzenia swoich przypuszczeń.

 • null

  Laboratorium nieodpłatnie na okres 30 dni zapewnia klientom odpowiednio przygotowane butle laboratoryjne do pobrania próbki SF6 oraz w zależności od potrzeb klienta może zająć się logistyką zamówienia.

W celu zlecenia przeprowadzenia badania laboratoryjnego SF6, prosimy o wypełnienie formularza.

Zlecenie badania laboratoryjnego SF6 Zlecenie badania laboratoryjnego SF6

W jakim celu przeprowadza się kontrolę jakości SF6?

SF6 (sześciofluorek siarki) to gaz stosowany głównie w przemyśle elektroenergetycznym jako izolator oraz medium gaszące łuk elektryczny w urządzeniach takich, jak np. wyłączniki. Kontrola jakości SF6 jest istotnym elementem utrzymania bezpiecznej i efektywnej pracy tego gazu w urządzeniach elektroenergetycznych.

W trakcie kontroli jakości SF6 istotne jest monitorowanie czystości gazu, eliminacja obecności zanieczyszczeń i analiza składu chemicznego. Zanieczyszczenia mogą bowiem wpływać na izolacyjność gazu i prowadzić do poważnych, a zarazem kosztownych awarii urządzeń elektroenergetycznych.

Zlecenie kontroli jakości jest kluczowe dla utrzymania skuteczności i bezpieczeństwa gazu SF6 w urządzeniach elektrycznych. Wykonujemy badania z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury, co pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych parametrów substancji.

Jak dostarczyć nam próbkę do badania?

Butla z gazem powinna zostać dostarczona do naszej siedziby osobiście. Możesz samodzielnie umówić odbiór próbki lub skorzystać z naszej pomocy. Wyniki badań są przesłane drogą pocztową lub elektronicznie, co zapewnia oszczędność czasu zarówno Państwu, jak i naszej Fundacji. W razie pytań dotyczących otrzymanych dokumentów służymy pomocą.

W razie pytań dotyczących kontroli jakości SF6 należy skontaktować się z naszą organizacją.

Zlecenie badania laboratoryjnego SF6