Administratorem Państwa danych jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9, kontakt z administratorem: rodo@prozon.org.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@kiodo.pl. Państwa dane przetwarzamy  w celu zawarcia i realizacji  umowy, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes PROZONU –  jeśli jesteście Państwo osobą reprezentującą Podmiot, który zawiera umowę, osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy, w tym np. osobą uprawnioną do odbioru towaru (w tym przypadku przetwarzamy zwykle podstawowe dane służbowe, takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, podane przez Państwa pracodawcę). Państwa dane będą przetwarzane także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą (art. 6 ust 1 lit c) RODO) np. w zakresie prawa podatkowego, czy rachunkowości, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i marketingu. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności na stronie prozon.org.pl