Udostępnianie butli do odzysku SF6

Fundacja PROZON oferuje długoterminowe wypożyczenie butli do odzysku SF6.

Wypożyczenie podlega abonamentowej opłacie, w zależności od pojemności butli,
90 zł/szt. (+VAT) lub 150 zł/szt. (+VAT) do końca bieżącego roku.

W kolejnych latach faktura wystawiana jest na początku roku i obejmuje cały okres roku kalendarzowego.

Opłata abonamentowa za pierwszy rok uwzględnia pierwszą dostawę butli we wskazane miejsce w Polsce.

Pragnąc ułatwić Państwu odzysk i logistykę SF6, wprowadzamy również możliwość wydzierżawienia butli do krótkoterminowych akcji odzysku.

Wypożyczenie podlega opłacie, w zależności od pojemności butli, 40 zł/szt. (+VAT) lub 80 zł/szt. (+VAT), która naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc.

W przypadku zwrotu butli w przeciągu 30 dni z SF6 do zagospodarowania dzierżawa jest bezpłatna.

Pojemność butli

Fundacja PROZON udostępnia butle do odzysku czynników chłodniczych o 5 różnych pojemnościach:

  • 10 L; 8 L; 2 L (butla laboratoryjna) – 90 zł/szt. (abonament roczny), 40 zł/szt. (opłata miesięczna)
  • 50 L ; 40 L; – 150 zł/szt. (abonament roczny), 80 zł/szt. (opłata miesięczna)

Umowa na dzierżawę butli

Jeżeli nie mają Państwo podpisanej umowy prosimy o pobranie i wypełnienie wybranej umowy:

Umowa na dzierżawę butli – abonament roczny 

Umowa na dzierżawę butli – umowa krótkoterminowa

Wypełnioną umowę, prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14, Bud. B9
03-876 Warszawa

Zamówienie butli

Jeżeli mają Państwo podpisaną umowę, aby zamówić butlę prosimy o wypełnienie formularza.

Formularz zamówienia butli Formularz zamówienia butli

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9, kontakt z administratorem: rodo@prozon.org.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@kiodo.pl. Państwa dane przetwarzamy  w celu zawarcia i realizacji  umowy, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes PROZONU –  jeśli jesteście Państwo osobą reprezentującą Podmiot, który zawiera umowę, osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy, w tym np. osobą uprawnioną do odbioru towaru (w tym przypadku przetwarzamy zwykle podstawowe dane służbowe, takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, podane przez Państwa pracodawcę). Państwa dane będą przetwarzane także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą (art. 6 ust 1 lit c) RODO) np. w zakresie prawa podatkowego, czy rachunkowości, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i marketingu. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności na stronie prozon.org.pl.