Formularz zamówienia butli


Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje ogólne warunki zlecenia sprzedaży zregenerowanego czynnika chłodniczego (strona 2), obowiązujące
w Napełnialnia PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA SPRZEDAŻY ZREGENEROWANEGO
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

1. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, zwana dalej PROZON, świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych i
osób fizycznych, zwanych dalej Klientami.
2. PROZON przyjmuje od Klientów zlecenia na wykonanie określonych usług. Zamówione usługi wykonywane są
według procedur.
3. Należność za wykonaną usługę podlega uiszczeniu po zakończeniu realizacji zamówienia.
4. Klient zobowiązuje się terminowo opłacić fakturę VAT.
5. Klient upoważnia PROZON do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
6. Koszty transportu butli ponosi Klient.
7. Klient akceptuje opłaty za transport butli w wysokości 25 zł netto/butla poj. wodna ≤ 27,2 l oraz 50 zł netto/
butla poj. wodna > 27,2 l.
8. Klient zaznaczając w formularzu transport Zleceniodawcy zobowiązuje się do odbioru pełnych butli do
zregenerowanego czynnika chłodniczego w terminie do 30 dni od dnia informacji o gotowości towaru do
odbioru. Po tym czasie pełne butle zostaną dostarczone na koszt klienta.
9. PROZON przed napełnieniem butli Klienta przeprowadzi operację czyszczenia butli Klienta. Klient wyraża
zgodę na napełnienie zregenerowanym czynnikiem chłodniczym butli Klienta oraz akceptuje opłatę za
czyszczenie butli w wysokości 50 zł netto/butla.
10. Butle PROZON zostaną wydane wyłącznie po podpisaniu umowy dzierżawy krótkoterminowej butli do
czynników zregenerowanych (z zaworem jednodrożnym, przeznaczone do zregenerowanych czynników
chłodniczych)
11. Formularz zlecenia opisuje butle wg ich pojemności wodnej w litrach. Ze względów bezpieczeństwa
maksymalne napełnienie czynnikiem chłodniczym nie może przekraczać 80% pojemności wodnej danej butli.
12. Formularz zlecenia sprzedaży zregenerowanego czynnika chłodniczego musi zawierać wszelkie wymagane
informacje, niezbędne do realizacji usługi.
13. Usługi oferowane przez PROZON objęte są podatkiem VAT 23%.
14. Podpisanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków oraz zgód znajdujących się poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zlecenia
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych udostępnionych na potrzeby realizacji tego zlecenia, w celu umożliwienia w przyszłości
korzystania przez Zleceniodawcę z usług Zleceniobiorcy, w szczególności w celu wysyłania mu ofert marketingowych m.in.: ofert nowych
szkoleń, nowych usług.
Zleceniodawca zezwala Zleceniobiorcy na wysyłanie na wskazany przez siebie adres kontaktowy przedmiotów Zlecenia i kontaktowanie
się w sprawie realizowanego Zlecenia pod podanym przez siebie numerem telefonu lub adresem mailowym. Zleceniodawca bierze na
siebie odpowiedzialność, za prawidłowość podanych przez siebie danych.