Odzysk z urządzeń napełnionych SF6

Fundacja PROZON oferuje odzysk z urządzeń napełnionych SF6:

  • rozdzielnice SN;
  • rozdzielnice WN;
  • wyłączniki;
  • rozłączniki;
  • pojedyncze, zdemontowane moduły i komory;
  • mikroskopy elektronowe, spektrometry masowe i wszelkie inne urządzenia.

Oferujemy także odzysk z urządzeń hermetycznie zamkniętych za pomocą specjalistycznego sprzętu uniemożliwiającego wyciek sześciofluorku siarki (SF6) do atmosfery.

Odzyskany SF6 jest odpadem niebezpiecznym, a jego przekazanie do Fundacji musi zostać potwierdzone Kartą Przekazania Odpadu, wystawianą w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).