Szkolenie F-gazy z zakresu SF6

Fundacja PROZON jest jedyną jednostką w Polsce posiadającą akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania personelu z zakresu sześciofluorku siarki.

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu pracującego z urządzeniami elektroenergetycznymi napełnionymi SF6.

Szkolenie składa się z części teoretycznej obejmującej kompleksową wiedzę na temat sześciofluorku siarki, jego właściwości, wpływu na środowisko oraz jego zamiennikach. Kursanci poznają też podstawowe akty prawne i normy regulujące gospodarkę gazem SF6.

W trakcie zajęć praktycznych kursanci dokonują odzysku gazu, również z hermetycznych urządzeń i badają jego skład oraz poznają sposoby postępowania z produktami rozpadu SF6. Uczą się również, jak dokonywać kontroli szczelności urządzeń napełnionych SF6.

Zakończeniem kursu jest egzamin, którego pozytywny wynik upoważnia do uzyskania certyfikatu wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest bezterminowy i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma autorski podręcznik oraz możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach nadprogramowych. Szkolenia odbywają się w pełni wyposażonych salach dydaktycznych.

Płatność do UDT za wydanie certyfikatu dla personelu dokonuje za Państwa Fundacja PROZON.

Program szkolenia

 • Podstawowa wiedza w zakresie istotnych zagadnień dotyczących środowiska
 • Właściwości fizyczne, chemiczne i środowiskowe SF6
 • Stosowanie SF6 w urządzeniach elektroenergetycznych
 • Jakość SF6 zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi przerwa
 • Podstawowa znajomość konstrukcji sprzętu elektroenergetycznego
 • Sprawdzanie jakości SF6 w teorii
 • Przechowywanie i transport SF6
 • Ponowne wykorzystanie SF6
 • Neutralizacja produktów rozpadu SF6
 • Obowiązki kontrolowania SF6 i prowadzenia dokumentacji
 • Zasady montażu urządzeń elektroenergetycznych izolowanych SF6
 • Sprawdzanie jakości SF6
 • Odzysk SF6 i mieszanek gazowych z SF6 oraz oczyszczanie SF6
 • Obsługa urządzeń służących do odzysku SF6
 • Wiercenie niepowodujące wycieku gazu
 • Praca z otwartą komorą na SF6
HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA
 • Termin

Najbliższy termin: 9-10 maja 2024

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń

 • Miejsce

  W siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

2000,- zł netto/osoba

 • Koszt egzaminu

 2900,00 zł netto/osoba

 • Kontakt
 • +48 508 462 852
 • sf6@prozon.org.pl
 • Zgłoś udział