FundatorzyNasza historia sięga połowy ostatniej dekady XX w. Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON powstała we wrześniu 1995 roku. Jej założycielami byli dwaj wówczas czołowi gracze na rynku dystrybucji czynników chłodniczych w Polsce: Liquid Carbonic Polska Sp. z o.o. (LCP) oraz Termo Products Ltd. W dniu 14 marca 1996 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa dokonał wpisu Fundacji PROZON do Rejestru Fundacji. To właśnie tę datę uznajemy "narodziny" Fundacji PROZON.

W wyniku globalnych zmian własnościowych, spółka LCP została przejęta przez Praxair Polska Sp. z o.o. W 2002 r. biznes czynników chłodniczych firmy Praxair w Polsce został wchłonięty przez BOC Gazy Sp. z o.o., zaś w 2007 r. po sfinalizowaniu kolejnego procesu przejęcia w skali międzynarodowej, firma ta zmieniła nazwę na Air Products Sp. z o.o. Ponadto, w 1997 r. z połączenia spółki Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała firma Termo Schiessl Sp. z o.o. Pod koniec 2003 r. do Fundacji przystąpił trzeci z kluczowych graczy na rynku czynników chłodniczych - Linde Gaz Polska Sp. z o.o. To pełen zestaw trzech firm obecnie wchodzących w skład Zgromadzenia Fundatorów.


Utworzenie Fundacji PROZON stanowiło ważny element realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski związanych z ochroną środowiska. Zorganizowanie systemu odzysku i regeneracji tzw. freonów to jeden z priorytetów wdrażania Protokołu Montrealskiego podejmującego problem substancji zubożających warstwę ozonową. Dokument ten podpisano w 1987 roku, jako następstwo uchwalonej dwa lata wcześniej Konwencji Wiedeńskiej, której sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ratowania warstwy ozonowej. Polska ratyfikowała Protokół w 1990 roku, a do dziś uczyniło to w sumie ponad 180 krajów.

Od dnia 27.06.2014r. Fundacja zmieniła swoją nazwę. Nowa nazwa brzmi PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. 

Nasza misja

Misją Fundacji jest ochrona stratosferycznej warstwy ozonowej, osłaniającej Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym typu UV-B oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym. PROZON wspiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zużycia i emisji do atmosfery substancji niszczących ozon (tzw. freonów - CFC i HCFC), rozważnego wykorzystania czynników z grupy HFC (tzw. f-gazów) oraz podejmuje inicjatywy służące kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród użytkowników tych substancji.

Fundacja PROZON od wielu lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz minimalizacji emisji czynników chłodniczych. Wycofanie z rynku substancji niebezpiecznych dla warstwy ozonowej skoncentrowało działania Fundacji na odzysku i regeneracji czynników chłodniczych o wysokim potencjale cieplarnianym.W ślad za tym, Fundatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy, aby lepiej odzwierciedlała aktualny obszar aktywności Fundacji. Nowa nazwa brzmi: PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Źródła finansowania

Mając na uwadze ogromne koszty organizacji ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych (Sieci 3R), sięgające aż 2,5 mln USD, na początku realizacji przedsięwzięcia Fundatorzy stanęli przed koniecznością pozyskania dodatkowego źródła finansowania specjalistycznych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Sieci. Po kilku latach starań, otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) poprzez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz z Fundacji Ekofundusz (zamiana polskiego długu zagranicznego na projekty ekologiczne).
 
Środki te przeznaczono w głównej mierze na inwestycje – zakup wyposażenia Centrum Regeneracji Czynników Chłodniczych oraz specjalistycznego sprzętu do odzysku freonów dla Firm Serwisowych sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego. Orientacyjny początkowy wkład w utworzenie Sieci 3R przedstawia się następująco (wg rozliczenia w PLN):
 
- Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (Global Environment Facility Trust Fund): 64%,
 - Fundacja Ekofundusz: 15%,
 - Fundatorzy, wkład sektora, samofinansowanie i inne źródła: 21%.
 
Aktualnie Fundacja PROZON jest w pełni samofinansującą się pozarządową organizacją branżową. Ewentualne zyski z działalności gospodarczej przeznacza na realizację celów statutowych.

Podstrona galerii: 1 z 1 [ 1 ]

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.