KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW