Fundatorzy 

 

16.05.2017r. odbyła się pierwsza edycja konferencji "PRZEDSIĘBIORSTWO a ŚRODOWISKO", która dedykowana jest właścicielom i użytkownikom urządzeń i instalacji zawierających f-gazy.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


Konferencja zgromadziła przedstawicieli branży spożywczej i mięsnej, ale także sieci handlowych, zakładów przemysłowych oraz zarządców nieruchomości. Mieliśmy na celu przekazanie wiedzy o najważniejszych obowiązkach wynikających z tzw. ustawy F-gazowej oraz tych z zakresu ochrony środowiska.
Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym, uznanych w branży oraz z umiejętnością przekazywania wiedzy w sposób prosty i przystępny dla każdego.

Konferencje uroczyście otworzył Prezes Zarządu PROZON Fundacji Ochrony Klimatu - Krzysztof Grzegorczyk. Witając gości podkreślił, że spotkanie to jest również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i integracji przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw, a także wprowadził słuchaczy w problematykę wystąpień konferencyjnych.

PROGRAM KONFERENCJI (pdf)

Wystąpienia prelegentów wzbudziły duże zainteresowanie oraz często ożywioną dyskusję. Liczne pytania do wykładowców padały zarówno z sali jak i za pomocą aplikacji sli.do. Odpowiedzi na te pytania wkrótce pojawią się na naszej stronie pod linkiem FAQ.

Mamy nadzieję, że podczas tego wydarzenia zrobiliśmy znaczący krok w kierunku przybliżenia operatorom ich obowiązków, ale i praw.

Dziękujemy wszystkim za obecność na konferencji PROZON dla OPERATORÓW i już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji. Mamy nadzieję spotkać się wtedy w jeszcze liczniejszym gronie.

Fundacja PROZON

 
KONFERENCJA OBJĘTA JEST HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA!


Konferencja kierowana jest do:


 

 • Zakładów z branży spożywczej,
 • Zakładów branży mięsnej,
 • Sklepów, sieci handlowych,
 • Zakładów przemysłowych, w których wykorzystywane są f-gazy (np. rozdzielnice elektryczne, systemy ppoż.),
 • Firm zajmujących się przechowywaniem produktów  i chłodni,
 • Firm, które posiadają f-gazy w serwerowniach,
 • Zarządców nieruchomości,

 

Wyżej wymienione podmioty są zdefiniowane jako tzw. Operatorzy, dlatego też celem konferencji jest przekazanie wiedzy o najważniejszych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 r. poz. 881) oraz przedstawienie innych obowiązków środowiskowych, jakie mogą Państwa dotyczyć.

Konferencja ma pełnić rolę spotkania, na którym otrzymają Państwo informację na temat pełnego spektrum obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Traktujemy obowiązki związane z f-gazami, jako element łączący się z innymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, co czyni naszą konferencję unikalnym wydarzeniem na rynku.

Odpowiemy na nurtujące Państwa pytania:

 

 • Jak wygląda kontrola przedsiębiorcy wykonywana przez WIOŚ?
 • Czy kontrola WIOŚ może dotyczyć również naszej firmy?
 • Jakie uprawnienia mają inspektorzy WIOŚ?
 • Jakie sprawozdania mnie dotyczą, jeżeli jestem Operatorem?
 • Czego wymagać od serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, aby nie narazić się na kary administracyjne ze strony WIOŚ?
 • Jak postępować z odpadami czynnika, zużytymi urządzeniami klimatyzacyjnymi oraz chłodniczymi?
 • Jak poprawnie prowadzić dokumentację, aby nie narazić się na sankcje ze strony WIOŚ?
 • Jak poprawnie sporządzać dokumentację środowiskową związaną z f-gazami zgodnie z wymogami Urzędów Marszałkowskich?

Prześwietlimy tzw. ustawę f-gazową na wszystkie możliwe sposoby, aby poznać każdy jej aspekt, który może mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstw. Traktujemy f-gazy przekrojowo – od Centralnego Rejestru Operatorów do gospodarki odpadami, od ewidencjonowania emisji f-gazów do sprawozdań za korzystanie ze środowiska i do KOBiZE.

 

 

Do prezentacji poszczególnych tematów wybraliśmy wykładowców z bogatym doświadczeniem, uznanych w branży oraz z umiejętnością przekazywania wiedzy w sposób prosty i przystępny dla każdego:

 

 •   Zestawienie obowiązków użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - podsumowanie ustawy dot. f-gazów – syntetyczne zestawienie obowiązków Operatorów – w postaci prostego, przejrzystego katalogu zadań do wypełnienia – wraz z zaznaczeniem najważniejszych praktycznych aspektów poszczególnych obowiązków.

Wykładowca: Krzysztof Pietrzak – były specjalista GIOŚ, szkolący inspektorów WIOŚ z zakresu nowej ustawy f-gazowej, Prezes Zarządu firmy doradczej Meritum Competence Sp. z o.o.,

 

 •  Zasady współpracy Operatora z Serwisem - propozycja procedur, zapisy w umowach na serwis – praktyczne studium przypadku, omówienie poszczególnych zapisów w umowach serwisowych i protokołach, które zapewnią Operatorom pełną zgodność z ustawą f-gazową.

Wykładowca: Krzysztof Pietrzak – były specjalista GIOŚ, szkolący inspektorów WIOŚ z zakresu nowej ustawy f-gazowej, Prezes Zarządu firmy doradczej Meritum Competence Sp. z o.o.,

 

 • Gospodarka odpadami w firmie - urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Jak postępować zgodnie z przepisami? – Przedstawienie najważniejszych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w stosunku do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających f-gazy.

Wykładowca: Maciej Krzyczkowski – Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla przedstawicieli administracji oraz przedsiębiorstw, w których udział wzięło ponad 2,5 tys. uczestników. Prelegent ponad 50 konferencji w kraju i zagranicą. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie dotyczącym ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

 

 •  Obowiązki sprawozdawcze firmy, jak i gdzie raportować emisję z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych? – przedstawienie tematyki raportowania emisji czynników chłodniczych z urządzeń (nie tylko stacjonarnych) w ramach korzystania ze środowiska.

Wykładowca: Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

 

 • Jak przygotować się do kontroli WIOŚ dot. obowiązków środowiskowych ? – przedstawienie uprawnień kontrolnych WIOŚ, zestawienie danych dot. kontroli WIOŚ wykonanych w zeszłych latach. Omówienie najczęściej kontrolowanych obowiązków środowiskowych przez WIOŚ. Przekazanie wiedzy praktycznej w tym zakresie ułatwi skuteczne przygotowanie się przedsiębiorców do ewentualnej kontroli.

Wykładowca: Przemysław Olszaniecki – Główny specjalista w GIOŚ. Przez ponad 13 lat zatrudniony w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa oraz Wydziale Przeciwdziałania Poważnym Awariom, ostatnie 8 lat jako główny specjalista ds. nadzoru nad postępowaniem z chemikaliami i wdrażaniem Rozporządzenia REACH i CLP oraz legislacji dot. czynników chłodniczych i przeciwpożarowych, a także zamówień publicznych i realizacji projektów finansowanych ze środków UE i EOG.


Patroni medialni:

  

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.