Laboratorium wzorcujące - wzorcowanie i kontrola

Wzorcowanie i kontrola urządzeń

W odpowiedzi na zapisy polskiej ustawy F-gazowej informujemy, że Laboratorium PROZON świadczy usługi w zakresie:

 • kontroli czułości przenośnych detektorów nieszczelności czynników chłodniczych
 • kontroli przenośnych pomp próżniowych;
 • wzorcowania wag nieautomatycznych;
 • wzorcowania manometrów analogowych oraz cyfrowych;
 • wzorcowania wakuometrów analogowych oraz cyfrowych;

Na czym polega dana usługa?

 • null

  Kontrola detektora obejmuje sprawdzenie, czy urządzenia te są w stanie osiągnąć daną wartość kontrolną. W przypadku detektorów wykonuje się weryfikację, czy reagują na wyciek 5 g czynnika chłodniczego na rok. Jeśli detektor pracuje prawidłowo, wystawiane jest świadectwo kontroli z wynikiem pozytywnym, które ważne jest przez dwanaście miesięcy od daty wykonania kontroli. Wartość kontrolna wycieku oraz czas ważności takiego świadectwa są określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

 • null

  W przypadku pomp próżniowych sprawdza się, czy są zdolne wytworzyć próżnię o ciśnieniu 270 Pa lub niższym. Świadectwa kontroli tych urządzeń, w przeciwieństwie do detektorów, nie posiadają okresu ważności, jednak zaleca się regularnie sprawdzanie pomp próżniowych, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy urządzenia.

 • null

  Wzorcowanie wag, manometrów oraz wakuometrów pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania. Użyte wzorce posiadają potwierdzenie spójności wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Podobnie jak w przypadku kontroli pomp próżniowych, świadectwo wzorcowania nie ma okresu ważności. Pomimo tego, warto sprawdzać te urządzenia przynajmniej raz w roku, żeby zniwelować ewentualne błędy oraz potwierdzić całkowitą sprawność urządzeń.

Korzyści płynące z regularnej kontroli/wzorcowania urządzeń:

 • zachowanie ciągłości w ważności świadectwa w przypadku detektorów
 • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń oraz prawidłowości ich działania
 • niwelowanie błędów pomiarowych, dzięki otrzymaniu rzetelnych wyników wzorcowania
 • podniesienie poziomu świadczonych usług
 • ochrona środowiska przed nadmierną emisją gazów cieplarnianych do atmosfery

W celu zlecenia przeprowadzenia kontroli/wzorcowania urządzeń, prosimy o wypełnienie formularza zlecenia kontroli/wzorcowania.

FAQ

Ogólne

Jak długo trwa realizacja zlecenia kontroli/wzorcowania urządzenia lub badania czynnika chłodniczego/oleju?

Realizacja zlecenia trwa do 10 dni roboczych.

Czy wypełnienie zlecenia jest konieczne?

Tak, jest ono koniecznie, ponieważ zawiera niezbędne dane, potrzebne do wystawienia świadectwa kontroli/wzorcowania, sprawozdania z badań, faktury oraz informacje dotyczące wysyłki urządzenia/butli.

Gdzie znajdę wzór zlecenia wykonania kontroli/wzorcowania lub badania czynnika chłodniczego/oleju?

Formularz zlecenia znajduje się na dole strony.

Wzorcujące

Jaki jest koszt kontroli/wzorcowania urządzenia?

Koszt przeprowadzenia kontroli/wzorcowania jednego urządzenia to 130 zł/netto.
Dostarczając jednocześnie większą liczbę dowolnych urządzeń, na co trzecie urządzenie przysługuje rabat 50%.

Czy PROZON zajmuje się serwisem/naprawą sprzętu?

Nie, nasza firma nie naprawia i nie serwisuje urządzeń. Zajmujemy się jedynie wzorcowaniem/kontrolą urządzeń.

W jaki sposób dostarczyć urządzenie do naszego laboratorium?

Urządzenie można dostarczyć osobiście, zamawiając kuriera na własną rękę lub kurierem zamawianym przez PROZON. Proszę wybrać odpowiednią opcję w formularzu.

Jak długo ważne jest świadectwo kontroli detektora?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r., świadectwo kontroli detektora ważne jest przez okres dwunastu miesięcy od daty jego kontroli.

Jaki rodzaj detektorów kontrolujemy?

Wykonujemy kontrolę wykrywaczy nieszczelności czynników chłodniczych przy użyciu symulatora wycieku R134a oraz gazów palnych, używając symulatora R290.

Jak często przeprowadzać wzorcowanie/kontrolę urządzeń innych niż detektor (wag, manometrów, wakuometrów, pomp próżniowych)?

Częstość wzorcowania/kontroli urządzeń innych niż detektor nie jest uregulowana rozporządzeniem. Jednak dobrą praktyką jest sprawdzanie tych urządzeń przynajmniej raz w roku. Dzięki temu użytkownik wie, jaki błąd pomiarowy występuje w urządzeniu oraz czy urządzenie wymaga naprawy/wymiany na nowe.

Profesjonalne laboratorium wzorcujące

Nasze laboratorium wzorcujące dysponuje odpowiednimi pozwoleniami oraz sprzętem, który daje możliwość kontroli i wzorcowaniaurządzeń pomiarowych stosowanych w branży chłodniczej. W naszej fundacji stwarzamy warunki umożliwiające precyzyjne skontrolowanie parametrów technicznych różnego rodzaju sprzętu. Stawiamy na profesjonalizm oraz ekologiczne podejście do środowiska.

Kiedy warto skorzystać z usług laboratorium wzorcującego?

Wzorcowanie i kontrola urządzeń chłodniczych to usługi cenione w wielu branżach. Na pomoc profesjonalnego laboratorium wzorcującego należy zdecydować się zawsze wtedy, gdy aktualne świadectwo wygasa. Pomagamy zachować ciągłość uprawnień, pozwalając na bezproblemowe korzystanie z instalacji przez kolejne lata.

Po przeprowadzaniu napraw lub modernizacji urządzenia chłodniczego również istnieje konieczność ponownego wzorcowania, aby potwierdzić, że parametry pracy są zgodne z oczekiwaniami.

Wzorcowanie pozwala także na ocenę skuteczności urządzenia chłodniczego, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie spadku wydajności lub innych problemów. Proces ten umożliwia zaobserwowanie ewentualnych odchyleń od normy, które mogą wskazywać na usterkę.

W przypadku urządzeń chłodniczych stosowanych w produkcji (np. chłodnie w sektorze spożywczym) wzorcowanie jest natomiast kluczowe dla zabezpieczenia jakości przechowywanych produktów. Zaniedbanie tej kwestii może doprowadzić do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów w żywności w związku ze zbyt niską skutecznością chłodzenia.

Zapraszamy do kontaktu klientów zainteresowanych profesjonalnym wzorcowaniem. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.