null
null

Zakres akredytacji

W 2022 roku Laboratorium PROZON Fundacja Ochrony Klimatu uzyskało miano akredytowanego podmiotu przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych oraz ciśnieniomierzy elektronicznych oraz sprężynowych (certyfikat AP 202, zakres akredytacji*).

Laboratorium spełnia wszystkie wymagania techniczne normy PN- EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia, metod pomiarowych oraz personelu, a także wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.

Uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji jest dowodem na to, że organizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką, a otrzymane wyniki wzorcowań są wiarygodne i dają dowód na bezstronne podejście do przeprowadzanych pomiarów oraz wyników.

Dodatkowo, fakt członkostwa PCA w EA MRA, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące na świecie, pozwala na uznawanie świadectw wzorcowania wydanych przez Laboratorium PROZON w krajach członkowskich UE.

Zakres akredytacji

W 2022 roku Laboratorium PROZON Fundacja Ochrony Klimatu uzyskało miano akredytowanego podmiotu przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych oraz ciśnieniomierzy elektronicznych oraz sprężynowych (certyfikat AP 202, zakres akredytacji*).

Laboratorium spełnia wszystkie wymagania techniczne normy PN- EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia, metod pomiarowych oraz personelu, a także wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.

Uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji jest dowodem na to, że organizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką, a otrzymane wyniki wzorcowań są wiarygodne i dają dowód na bezstronne podejście do przeprowadzanych pomiarów oraz wyników.

Dodatkowo, fakt członkostwa PCA w EA MRA, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące na świecie, pozwala na uznawanie świadectw wzorcowania wydanych przez Laboratorium PROZON w krajach członkowskich UE.

null
null