Historia - o fundacji Prozon

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON powstała we wrześniu 1995 roku. Jej założycielami byli dwaj wówczas czołowi gracze na rynku dystrybucji czynników chłodniczych w Polsce: Liquid Carbonic Polska Sp. z o.o. (LCP) oraz Termo Products Ltd. Obecnie Air Products Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o., a pod koniec 2003 dołączył trzeci fundator –Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

W dniu 14 marca 1996 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa dokonał wpisu Fundacji PROZON do Rejestru Fundacji. To właśnie tę datę uznajemy “narodziny” Fundacji PROZON.

Utworzenie Fundacji PROZON stanowiło ważny element realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski związanych z ochroną środowiska. Zorganizowanie systemu odzysku i regeneracji tzw. freonów to jeden z priorytetów wdrażania Protokołu Montrealskiego podejmującego problem substancji zubożających warstwę ozonową. Dokument ten podpisano w 1987 roku, jako następstwo uchwalonej dwa lata wcześniej Konwencji Wiedeńskiej, której sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ratowania warstwy ozonowej. Polska ratyfikowała Protokół w 1990 roku, a do dziś uczyniło to w sumie ponad 180 krajów.

Od dnia 27.06.2014r. Fundacja zmieniła swoją nazwę. Nowa nazwa brzmi PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Nasza misja

 • null

  Od założenia misją Fundacji była ochrona stratosferycznej warstwy ozonowej, osłaniającej Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym typu UV-B oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony warstwy ozonowej takie jak ograniczenie zużycia i emisji do atmosfery substancji niszczących ozon (tzw. freonów – CFC i HCFC), a przede wszystkim wycofanie z rynku substancji niebezpiecznych dla niej, poskutkowały znaczącym zahamowaniem degradacji warstwy ozonowej.
  Pomimo ogromnego efektu ekologicznego, przed Fundacją stanęły nowe wyzwania.
  Obecnie stosowane czynniki chłodnicze to substancje o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego tzw. GWP (Global Warming Potential).

 • null

  Fundacja PROZON od ponad 25 lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz minimalizacji emisji czynników chłodniczych oraz SF6 koncentrując się na upowszechnianiu odzysku i regeneracji oraz ułatwianiu dobrych praktyk w tym zakresie.
  PROZON podejmuje także inicjatywy służące kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród użytkowników tych substancji.
  Cała działalność bezpośrednio przyczynia się go ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

 • null

  Obecnie Fundacja PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem wykonującym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych, a dzięki udoskonalaniu technologii oraz szukaniu nowych rozwiązań będzie także wprowadzała nowoczesne rozwiązania prośrodowiskowe w zakresie zagospodarowania czynników chłodniczych.

Jesteśmy członkiem PIPC

Wspieramy branżę chemiczną w zakresie ochrony środowiska poprzez wspieranie proekologicznych rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji

Fundatorzy

AIR PRODUCTS

Air Products Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

tel.: 801 100 107, 22 440 32 00, faks: 22 440 32 05

www.airproducts.com.pl

Centrum Obsługi Klienta

Kielecka 31, 42-470 Siewierz

tel.: 801 100 107, 32 673 07 30

e-mail: cok@airproducts.com

Air Products na świecie

Firma Air Products to globalny dostawca gazów technicznych, która powstała w 1940 roku w Detroit w Stanach Zjednoczonych. Obecnie prowadzi działalność w ponad 50 krajach, w tym w 16 krajach Europy, gdzie zatrudnia ponad około 3500 pracowników. Od  ponad 80 lat firma dostarcza gazy atmosferyczne i procesowe oraz urządzenia wykorzystywane przez przemysł rafineryjny, petrochemiczny, metalurgiczny, elektroniczny, wytwórczy, spożywczy i napojowy. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową. Jest znana z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Air Products w Polsce

Air Products jest obecny w Polsce od 1992 roku , gdzie współpracuje z Klientami z branży przemysłowej, energetycznej, technologicznej i ochrony zdrowia, oferując unikatowy pakiet gazów technicznych,  urządzeń i usług im towarzyszących.

Firma posiada 11 zakładów, w tym 5 wytwórni gazów ciekłych w Kędzierzynie-Koźlu, Częstochowie, Głogowie, Włocławku i Tarnowie, 5 napełnialni gazów sprężonych zlokalizowanych w Siewierzu, Korzonku, Brzegu Dolnym, Poznaniu i Warszawie oraz zakład produkcji suchego lodu we Włocławku. Dzięki temu może zaoferować Klientom innowacyjne rozwiązania, które podnoszą jakość, skuteczność i efektywność ich działalności.

Gazy wytwarzane przez Air Products znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki i życia. Naszym Klientom oferujemy:

 • gazy sprężone (w butlach), w tym: gazy podstawowe (tlen, argon, azot), mieszanki spawalnicze, gazy do cięcia, gazy do lasera, gazy spożywcze, gazy specjalne, gazy medyczne, hel balonowy;

 • gazy ciekłe (w cysternach), w tym: argon, dwutlenek węgla, azot, tlen, wodór;

 • suchy lód;

 • chemikalia;

 • czynniki chłodnicze;

jak również:

 • sprzęt spawalniczy;

 • instalacje rozdziału powietrza;

 • instalacje generatorów (wytwórni gazów generowanych) w zakładach klientów;

 • osprzęt i urządzenia.

 Troska o środowisko

Jesteśmy firmą, która pomaga rozwiązywać problemy, oferując optymalne rozwiązania gazowe lub techniczne np. przyczyniające się do czystszego powietrza czy łagodzenia skutków gazów cieplarnianych. Dzięki nim nasi Klienci osiągają wyższą wydajność, lepszą jakość produktów, mniejsze zużycie energii i niższy poziom emisji. Mówiąc prościej, nasza oferta i doświadczenie pomagają im osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój.

Dbamy o ochronę środowiska, wyznaczając rygorystyczne cele i stale mierzymy postępy, aby usprawnić nasze własne działania. Strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju Air Products w Polsce oraz dążenie firmy do zapewnienia Klientom czystszych rozwiązań energetycznych są czynnikami wpływającymi na realizację kolejnych inwestycji, obejmujących m.in.: produkcję i dystrybucję wodoru dla sektora transportu oraz innych branż, czy udział w projektach, których celem jest zmniejszenie intensywności energetycznej w instalacjach i zakładach.

Stosowanie czystszych rozwiązań energetycznych stanowi istotny element działalności Air Products, dlatego firma zawarła wieloletnią umowę VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) na zakup zielonej energii od Green Investment Group (GIG), pozyskiwanej z farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polsce.

Linde_
Loooo

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. jest filią międzynarodowego koncernu Linde AG, będącego wiodącym dostawcą gazów technicznych, osprzętu i technologii gazowych na świecie. Nasza oferta skierowana jest do odbiorców reprezentujących praktycznie każdą gałąź przemysłu, medycynę i ośrodki naukowo-badawcze. Swoją pozycję w Polsce zawdzięczamy konsekwentnie realizowanej polityce dbałości o klienta, olbrzymiemu potencjałowi technologicznemu oraz umiejętności wprowadzania innowacji.

Produkty, technologie i usługi oferowane przez Linde służą poprawie jakości życia. Ich wartość mierzona jest korzyściami osiąganymi przez klienta, co zobowiązuje nas do ciągłego dostosowywania oferty do wymogów stawianych przez rynek.

Shiessl

Schiessl Polska Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
tel. +48 22 750 42 94
e-mail: schiessl@schiessl.pl; www.schiessl.pl

Biuro Czynników Chłodniczych:
ul. Rzemieślnicza 38, 81-855 Sopot
tel.: +48 58 555 15 13
koordynacja: Dariusz Ryżkowski, + 48 663 493 616, dariusz.ryzkowski@schiessl.pl

Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerem i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert Schiessl GmbH, powstała spółka TERMO SCHIESSL, a dotychczasowa oferta gazów chłodniczych rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń i komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji.

Istniejąca od 1924 roku niemiecka firma Robert Schiessl GmbH posiada obecnie sieć spółek na terenie Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Bułgarii, Norwegii, Włoszech i należy do największych w Europie hurtowników w branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Od momentu powstania firmy wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, nie tylko podejmując wyzwania stawiane przez rynek, ale również wyznaczając dalszy kierunek rozwoju branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w kraju.
Dzisiaj Schiessl Polska to dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku przedsiębiorstwo,  kierujące się w swojej działalności przede wszystkim dbałością o klienta wyrażającą się w wysokiej jakości oferowanych produktów i usług oraz troską o środowisko naturalne i szeroko pojęty interes branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Stała oferta magazynowa firmy obejmuje ponad cztery tysiące produktów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła od renomowanych producentów, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Centrala firmy mieści się obecnie w Warszawie w nowoczesnym biurze przy ulicy Karczunkowskiej 46, a trzynaście oddziałów firmy zlokalizowanych jest w dużych miastach na terenie całego kraju.
Zgodnie z dewizą firmy: DOSTARCZMY WIĘCEJ NIŻ PRODUKTY w każdym z naszych 13 oddziałów oprócz obsługi handlowej można uzyskać wszechstronną pomoc i doradztwo techniczne w projektowaniu i budowie efektywnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Można zdobyć niezbędne informacje dotyczące ekologicznych czynników nowej generacji oraz uzyskać kompetentne wsparcie dotyczące zagadnień legislacyjnych.

W Środzie Wielkopolskiej koło Poznania znajduje się centralny magazyn logistyczny Schiessl Polska, połączony z nowoczesną stacją dystrybucji czynników chłodniczych i propelentów, przystosowaną do napełniania wszystkich rodzajów czynników.

Największym kapitałem firmy jest młody, świetnie przygotowany zawodowo, oddany swej pracy zespół. Nie tylko młody wiek i entuzjazm stanowią o wartości zespołu, ale również wiedza i umiejętności wszystkich zatrudnionych w spółce osób. Zatrudniamy ponad stu trzydziestu pracowników, z których trzy czwarte legitymuje się dyplomami wyższych uczelni. Wśród nich jest ponad pięćdziesięciu absolwentów uczelni technicznych, w tym czterdziestu kilku inżynierów z wykształceniem kierunkowym z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji.

Jesteśmy współtwórcami i aktywnymi uczestnikami ogólnopolskiej sieci odzysku i regeneracji czynników chłodniczych, koordynowanej przez Fundację Ochrony Klimatu PROZON. W ramach zrealizowanego przez Fundację projektu, uruchomiono centrum regeneracji gazów chłodniczych oraz laboratorium analityczne, kilkaset firm serwisowych wyposażonych zostało w profesjonalne urządzenia do odzysku substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej, a ponad 5.000 instalatorów przeszkolono w zakresie przyjaznych dla środowiska technik obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Nasza firma jest także współzałożycielem i aktywnym członkiem branżowej organizacji pracodawców – Krajowe Forum Chłodnictwa, której cele obejmują m.in. ochronę praw i interesów branży chłodniczej, reprezentowanie jej wobec instytucji i organów państwa, a także integrację firm z branży.

W 2000 roku spółka Termo Schiessl przyjęta została, jako pierwszy i jedyny przedstawiciel Polski, do grona członków IRWO – Międzynarodowej Organizacji Hurtowników Branży Chłodniczej (International Refrigeration Wholesalers Organization), będącej od ponad pięćdziesięciu lat płaszczyzną wymiany doświadczeń technicznych, handlowych i organizacyjnych hurtowników z terenu Europy.

Oferta produktowa

Chłodnictwo

Zapewniamy kompleksową dostawę urządzeń chłodniczych: sprężarek i agregatów renomowanych producentów, chłodnic i skraplaczy uwzględniających w praktyce wszelkie zastosowania chłodnicze oraz mroźnicze.
Oferowane przez nas rozwiązania wykorzystują nowe technologie w oparciu o czynniki syntetyczne najnowszej generacji o niskim GWP oraz o czynniki naturalne, zapewniając obniżenie kosztów eksploatacji, oszczędność energii i możliwość integracji z już istniejącą instalacją.

Klimatyzacja

W zakresie rozwiązań klimatyzacyjnych jesteśmy dostawcą urządzeń do instalacji dowolnej wielkości i przeznaczenia, zarówno do obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i niewielkich pomieszczeń o specjalnych wymaganiach.
Tak szeroki asortyment obejmuje: klimatyzatory split i multisplit do zastosowań domowych i komercyjnych, systemy VRF do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, agregaty wody lodowej do zastosowań w klimatyzacji oraz w chłodzeniu procesów technologicznych.

Pompy ciepła

Nasze pompy ciepła powietrze-woda stanowią kompleksowe podejście do zaopatrzenia domu jednorodzinnego w ciepłą wodę użytkową, ogrzewanie i chłodzenie. Przeznaczone do instalowania w budynkach nowych i modernizowanych, gdzie mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami grzewczymi, również z układem kolektorów słonecznych. Szeroki zakres wydajności pomp ciepła pozwala bez problemu znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego domu.

 

 

Czynniki chłodnicze

Od początku swojej działalności mamy w bieżącej ofercie wszystkie liczące się na rynku czynniki chłodnicze. Angażujemy się również w działania związane z ochroną środowiska oraz promujące nowe, ekologiczne czynniki o „zerowym” współczynniku niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i niskim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP).
Szeroką gamę czynników chłodniczych w naszej ofercie uzupełniają chłodziwa i oleje do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Naszym klientom służymy pomocą w zakresie odzysku gazów oraz przezbrajania instalacji na nowe, ekologiczne czynniki.

SCHIESSL ONLINE

www.schiessl.pl

Serwis prezentujący firmę, aktualne promocje, ofertę produktową, udostępniający katalogi, przeznaczony dla wszystkich użytkowników. Specjalny dostęp do danych technicznych i cenników tylko dla zarejestrowanych klientów.

www.schiessl24.pl

Platforma zakupowa, na której zarejestrowani klienci mogą składać i śledzić zamówienia klimatyzatorów split i multisplit, pomp ciepła oraz materiałów instalacyjnych.

www.hisense-klima.pl

Serwis dedykowany produktom firmy Hisense, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych.