Ochrona środowiska, a czynniki chłodnicze

Dział Ochrony Środowiska

Głównym celem działu Ochrony Środowiska jest szerzenie świadomości klimatycznej wśród użytkowników z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Propagujemy i wspieramy działania edukacyjne przyczyniające się do rozważnego wykorzystywania fluorowanych gazów cieplarnianych poprzez:

  • cykle webinarów klimatycznych,

  • prowadzenie szkoleń, 

  • posty tematyczne na stronie facebooku, 

  • opracowania merytoryczne, 

  • broszury,

  • artykuły dla czasopism branżowych.

Prowadzimy działania doradcze pomagające klientom postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi F-gazów. Organizujemy szkolenia oraz zapewniamy wsparcie w zakresie sprawozdawczości. Opiniujemy propozycje zmian legislacyjnych przy współpracy z organami państwowymi i pozarządowymi. 

Od 2020 roku pomagamy klientom w zakresie rejestracji w systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Według nowych przepisów ustawy odpadowej, działania związane z gospodarowaniem odpadami odbywają się jedynie elektronicznie. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Tworzymy instrukcje dla klientów z branży, aby łatwiej było im poruszać się po systemie. Oprócz tego pomagamy także w obsłudze oraz prowadzeniu systemu. 

Wspieramy klientów w interpretacji przepisów prawnych, zarówno polskich jak i europejskich w zakresie F-gazów oraz odpadów.