Zmiany klimatu naszej planety są istotnym problemem dla funkcjonowania ludzkości. Fakt ocieplania się klimatu jest bezsprzeczny i potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Globalne ocieplenie to stały wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi. Od 1890 roku średnia temperatura wzrasta niebezpiecznie zbliżając się do krytycznej wartości 2 stopni Celsjusza ( wg IPCC próg bezpieczeństwa wzrostu średniej temperatury na świecie to 1,5 stopnia). Konsekwencje tego procesupoważne i odczuwalne przez wszystkich na całym świecie.

Podnoszący się poziom mórz, brak dostępu do wody pitnej czy bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego w efekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych, to tylko niektóre z nich. Stanowisko IPPC potwierdza również Polska Akademia Nauk. W wydanym 10 grudnia 2018r. oświadczeniu podaje, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu.

Emisja do atmosfery stosowanych powszechnie w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych czynników z grupy HFC, tzw. F-gazów, również przyczynia się do efektu cieplarnianego. Substancje te posiadają wysoki potencjał ocieplenia klimatu tzw. GWP, który jest kilka tysięcy razy większy niż równoważna ilość dwutlenku węgla. Są to jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które wytwarzane w wyniku działalności człowieka.