Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi

Miło nam poinformować, że Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego umieściło na swojej stronie internetowej „Podręcznik postępowania z odzyskanymi czynnikami” opracowany przez naszą Fundację.

Podręcznik ten jest bardzo ważną i przydatną publikacją dla firm serwisowych oraz operatorów. Poruszamy w nim kwestie prawne na granicy przepisów odpadowych i F-gazowych, omawiamy definicje recyklingu i regeneracji czynników chłodniczych, a także odnosimy się do strony praktycznej.
Zapraszamy do zapoznania się z załączoną publikacją!

Podręcznik do pobrania

BDO

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, od 1 stycznia 2020 r. obwiązują nowe przepisy ustawy o odpadach, zgodnie z którymi operacje związane z gospodarowaniem odpadami odbywają się jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów.

W przeciwnym razie, Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich przyjęcia.

Jeżeli jeszcze nie dokonali Państwo rejestracji w BDO, a jesteście objęci tym obowiązkiem, ponieważ wytwarzacie odpady z prowadzonej działalności, zalecamy niezwłoczne złożenie wniosku o wpis do BDO poprzez stronę lub kontakt do PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, na adres e-mail: ochrona.srodowiska@prozon.org.pl, gdzie uzyskają Państwo pomoc w rejestracji.

Instrukcja rejestracji BDO

Do pobrania

Broszura “Zaprzestań instalowania urządzeń z czynnikami chłodniczymi R-404A / R-507!” przygotowana przez Komisję Europejską
Pełen raport dotyczący czynników chłodniczych
Czynniki chłodnicze  i ich zastosowanie