• Mit

  Klimat już dawno się zmieniał. Temperatura rośnie z przyczyn naturalnych.

 • Prawda

  Na klimat ma wpływ wiele czynników. Czynniki naturalne to np. aktywność Słońca, zmiany orbity ziemskiej, wulkany. Czynniki powodowane przez ludzi to m.in. emisja gazów cieplarnianych i aerozoli siarkowych oraz zmiany w użytkowaniu terenów. Działanie jedynie czynników naturalnych na przestrzeni ostatnich dekad spowodowałoby ochłodzenie.

1
1
 • Klimat już dawno się zmieniał. Temperatura rośnie z przyczyn naturalnych.
 • Na klimat ma wpływ wiele czynników. Czynniki naturalne to np. aktywność Słońca, zmiany orbity ziemskiej, wulkany. Czynniki powodowane przez ludzi to m.in. emisja gazów cieplarnianych i aerozoli siarkowych oraz zmiany w użytkowaniu terenów. Działanie jedynie czynników naturalnych na przestrzeni ostatnich dekad spowodowałoby ochłodzenie.
2
 • Mit

  Nauka ma rozbieżne stanowisko w kwestii globalnego ocieplenia.

 • Prawda

  Oficjalny głos wszystkich znaczących światowych organizacji naukowych, które zajmują się badaniem klimatu oraz Akademii Nauk, jest taki, że to ludzie powodują globalne ocieplenie. Według 97% klimatologów, którzy aktywnie publikują artykuły o klimacie, klimat się ociepla, a powoduje to aktywność człowieka.

2
 • Nauka ma rozbieżne stanowisko w kwestii globalnego ocieplenia.
 • Oficjalny głos wszystkich znaczących światowych organizacji naukowych, które zajmują się badaniem klimatu oraz Akademii Nauk, jest taki, że to ludzie powodują globalne ocieplenie. Według 97% klimatologów, którzy aktywnie publikują artykuły o klimacie, klimat się ociepla, a powoduje to aktywność człowieka.
 • Mit

  Dwutlenek węgla emitowany przez działalność człowieka nie jest istotny.

 • Prawda

  W naturze jest równowaga: emisje CO2 np. z oceanów lub z rozkładu roślinności, są równoważone przez pochłanianie również przez ocean i roślinność. Człowiek zakłóca tę równowagę, ponieważ naszych przemysłowych emisji nie równoważy pochłanianie ani naturalne, ani przemysłowe.

3
3
 • Dwutlenek węgla emitowany przez działalność człowieka nie jest istotny.
 • W naturze jest równowaga: emisje CO2 np. z oceanów lub z rozkładu roślinności, są równoważone przez pochłanianie również przez ocean i roślinność. Człowiek zakłóca tę równowagę, ponieważ naszych przemysłowych emisji nie równoważy pochłanianie ani naturalne, ani przemysłowe.
4
 • Mit

  Globalne ocieplenie – to przez zanikającą warstwę ozonową.

 • Prawda

  Wpływ stężenia ozonu w dziurze ozonowej na ilość promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi jest nieduży. Spadek ilości ozonu może oznaczać ocieplenie bądź ochłodzenie, zależy to od warunków miejscowych.

  Dodatkowo liczne pomiary satelitarne i naziemne obserwacje są dowodem na to, że około 1995 roku warstwa ozonowa przestała znikać, a temperatura wciąż rosła.

4
 • Globalne ocieplenie – to przez zanikającą warstwę ozonową.
 • Wpływ stężenia ozonu w dziurze ozonowej na ilość promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi jest nieduży. Spadek ilości ozonu może oznaczać ocieplenie bądź ochłodzenie, zależy to od warunków miejscowych.

  Dodatkowo liczne pomiary satelitarne i naziemne obserwacje są dowodem na to, że około 1995 roku warstwa ozonowa przestała znikać, a temperatura wciąż rosła.

 • Mit

  Dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem.

 • Prawda

  Zbyt dużą zawartość CO2 w atmosferze można uznać za zanieczyszczenie, na przykład ze względu na zakwaszanie oceanu. Natomiast głównym argumentem jest jego wkład w efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko, ale jego gwałtowne zmiany mają bardzo negatywne działanie na rolnictwo, zdrowie oraz środowisko.

5
5
 • Dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem.
 • Zbyt dużą zawartość CO2 w atmosferze można uznać za zanieczyszczenie, na przykład ze względu na zakwaszanie oceanu. Natomiast głównym argumentem jest jego wkład w efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko, ale jego gwałtowne zmiany mają bardzo negatywne działanie na rolnictwo, zdrowie oraz środowisko.

6
 • Mit

  Globalne ocieplenie, wcale nie jest takie złe.

 • Prawda

  Większość zmian klimatycznych spowoduje jedynie bardzo ograniczone korzyści, natomiast może poczynić ogromne szkody. Nawet mały wzrost temperatury przekłada się na poważne problemy dla rolnictwa, zasobów wodnych czy światowej gospodarki. Konsekwencje zmiany klimatu rosną proporcjonalnie do wzrostu temperatury o każdy stopień. Na przykład wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C to poważny problem; wzrost o +4°C to już katastrofa; a konsekwencje wzrostu temperatury o +6°C będą niewyobrażalne.

6
 • Globalne ocieplenie, wcale nie jest takie złe.
 • Większość zmian klimatycznych spowoduje jedynie bardzo ograniczone korzyści, natomiast może poczynić ogromne szkody. Nawet mały wzrost temperatury przekłada się na poważne problemy dla rolnictwa, zasobów wodnych czy światowej gospodarki. Konsekwencje zmiany klimatu rosną proporcjonalnie do wzrostu temperatury o każdy stopień. Na przykład wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C to poważny problem; wzrost o +4°C to już katastrofa; a konsekwencje wzrostu temperatury o +6°C będą niewyobrażalne.

 • Mit

  Ekstremalne zjawiska pogodowe nie są związane z globalnym ociepleniem

 • Prawda

  Globalne ocieplenie zwiększa ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jest to związane z naturalnymi mechanizmami regulującymi klimat. Wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wraz ze wzrostem temperatur jest potwierdzeniem tej tezy.

7
7
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe nie są związane z globalnym ociepleniem
 • Globalne ocieplenie zwiększa ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jest to związane z naturalnymi mechanizmami regulującymi klimat. Wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wraz ze wzrostem temperatur jest potwierdzeniem tej tezy.