FundatorzyPartnerzy :

Miesięcznik "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna"

 

 

 


 


 

Urzędy:

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Ministerstwo Środowiska
Urząd Dozoru Technicznego
Polski Komitet Normalizacyjny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inne urzędy centralne (wszystkie!)

Inspektoraty Ochrony Środowiska:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (lista)


Instytuty naukowo-badawcze:

 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW)
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 
Państwowy Instytut Geologiczny
Zakład Sozotechniki w Bydgoszczy

 Instytucje i organizacje związane z ekologią działające w Polsce:

 Portal organizacji pozarządowych
Polska w Unii Europejskiej
Centrum Informacji Europejskiej
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej elektrownie wiatrowe
Europejska Agencja Środowiska
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła
Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych
Fundacja Nasza Ziemia
Parki Narodowe w Polsce
Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R"
Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Natura 2000
Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”
System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce
Fundacja Ekofundusz (konwersja polskiego długu na ochronę środowiska)
Fundacja WWF Polska 

Organizacje zagraniczne:

AREA Air-conditioning and Refrigeration European Association
(Europejskie Stowarzyszenie Klimatyzacji i Chłodnictwa)


International Institute of Refrigeration
(Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa)


CEDAR - Central European Environmental Data Request Facility
Center for International Earth Science Information Network
Environmental Protection Agency
Environmental Resources Information Network
Greenpeace International
International Institute for Applied System Analysis (IIASA)
Regional Environmental Center
United Nation Environmental Programme
World Conservation Monitoring Centre

Akty prawne związane z ochroną środowiska:

Akty prawne – serwis Centrum Informacji Europejskiej
Akty prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce
Ministerstwo Środowiska – akty prawne

Wyszukiwarki aktów prawnych:

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych dostępny na stronie
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

EUR-Lex – wyszukiwarka aktów prawnych Unii Europejskiej

Ciekawostki:

Nature
Prognoza indeksu UV i informacje o promieniowaniu UV
Raporty o stanie środowiska w Polsce
EUROPA – Portal Unii Europejskiej 

Ciekawe informacje na temat SF6


Partnerzy branżowi PROZON-u:

Meritum Competence
(konsulting w dziedzinie chemikaliów i ochrony środowiska)

Stowarzyszenie ASHRAE Polonia
Stowarzyszenie SIMP
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie
Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego w Łodzi

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.