FundatorzyRegulamin serwisu www

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania portalu internetowego Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, który znajduje się pod adresem: www.prozon.org.pl

2. Podstawowe definicje

serwis prozon.org.pl:
Serwis internetowy prowadzony i należący do Fundacji Ochrony Klimatu PROZON z siedzibą w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, Bud. B9 pod adresem www.prozon.org.pl
Wykonawca: Fundacja Ochrony Klimatu PROZON z siedzibą w Warszawie,
03-876, ul. Matuszewska 14, Bud. B9, NIP: 524-18-25-696
Użytkownik: określenie Użytkowników, którzy po przejściu procedury rejestracyjnej posiadają aktywne konto oraz pełny dostęp do serwisu www.prozon.org.pl, otrzymują newsletter i informację drogą e-mailingu przesyłane na firmowy adres mailowy, podawany w procesie rejestracji
Rejestracja: procedura zakładania Konta. Rejestracja i logowanie do serwisu jest przeznaczone dla firm
Formularz rejestracyjny: formularz wypełniany przez Użytkownika w drodze rejestracji
Zasoby serwisu: materiały udostępniane na stronach serwisu www.prozon.org.pl - na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie
Usługi: wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
Newsletter: elektroniczna forma biuletynu, wysyłany na firmowe adresy mailowe podane w procesie rejestracji
E-mailing: list, wysyłany drogą elektroniczną do bazy użytkowników serwisu na firmowe adresy mailowe
Regulamin: niniejszy Regulamin

II. REJESTRACJA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Rejestracja

1.1. Rejestracja i logowanie w serwisie przeznaczone jest dla firm.
1.2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.prozon.org.pl
1.3. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
1.4. Korzystanie z zasobów serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
1.5. Dokonując rejestracji w serwisie www.prozon.org.pl Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
b) otrzymywanie newslettera drogą e-mailową na podany w formularzu rejestracji firmowy adres mailowy,
c) otrzymywanie informacji za pośrednictwem e-mailngu na podany w formularzu rejestracji firmowy adres mailowy.

1.6. Możliwość dostępu do pełnej wersji serwisu prozon.org.pl oraz otrzymywania newslettera, nieodpłatnych informacji za pośrednictwem e-mailingu na podany w formularzu rejestracyjnym firmowy adres e-mailowy następuje z chwilą:

a) prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego,
b) akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.7. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana przez system wiadomość drogą elektroniczną celem weryfikacji i potwierdzenia, że Użytkownik zgadza się na zapisanie go do bazy użytkowników.


2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie loginu (adres e-mail) oraz hasła.
2.2. Każdy Użytkownik ma prawo w razie utraty hasła skorzystać z funkcji nadania nowego hasła. Opcja ta dostępna jest w zakładce zaloguj: „zapomniałem hasła”. Po podaniu loginu (adresu e-mailowego), wpisaniu kodu z obrazka i wciśnięciu przycisku „generuj” system nada Użytkownikowi nowe hasło i wyśle je automatycznie na adres mailowy tj. login Użytkownika.
2.3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Wykonawca zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta.
2.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta. Usunięcie konta Użytkownika następuje na jego prośbę. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją PROZON.
2.5. Wypisanie się z newslettera następuje poprzez kliknięcie linku w stopce wiadomości newsletterowej i nie jest jednoznaczne z usunięciem jego konta (patrz pkt. 2.4. niniejszego regulaminu).
2.6. Skorzystanie z prawa usunięcia danych z systemu serwisu jest jednoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu serwisu i usunięciu go z bazy użytkowników.


III. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji usługi, w celach służących świadczeniu przez Wykonawcę usług.
2. Fundacja PROZON zapewnia Użytkownikom prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
3. Administratorem danych Użytkowników serwisu prozon.org.pl jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON z siedzibą w Warszawie, 03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, Bud. B9.
4. Fundacja Ochrony Klimatu PROZON zbiera i przechowuje informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku – jednocześnie oświadcza, że dane te nie będą przekazywane firmom i osobom trzecim.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zamieszczone w serwisie zasoby są chronione prawem autorskim.
3. Korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów uprawnionych do wydania odpowiednich decyzji.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów serwisu jako podstawy do prowadzenia przez Użytkownika wszelkiej działalności komercyjnej opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia.
5. Wykonawca nie odpowiada za brak dostępu zasobów serwisu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2012 r.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.prozon.org.pl i wchodzą w życie z dniem opublikowania, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.prozon.org.pl

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.