Dzierżawa stacji od odzysku czynników chłodniczych

Fundacja PROZON przekazuje w dzierżawę Firmom Serwisowym stacje do odzysku czynników chłodniczych na podstawie podpisanej umowy o współpracy w zakresie ochrony klimatu.

Celem umowy jest zapobieganie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową oraz gazów cieplarnianych powodujących nadmierne ocieplenie klimatu Ziemi.

Cel jest realizowany, gdy podczas napraw i retrofitu urządzeń chłodniczych cały czynnik jest odzyskiwany w sposób profesjonalny: przy pomocy sprawnego i efektywnego sprzętu, do legalizowanej i specjalnie oznaczonej butli dwuzaworowej.

Umowa na dzierżawę stacji CPS

W celu podpisania umowy na dzierżawę stacji należy pobrać umowę.

Uzupełniony i podpisany dokument należy wysłać w dwóch egzemplarzach na adres:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14, Bud. B9
03-876 Warszawa

UWAGA

Przed pobraniem dokumentu umowy na dzierżawę stacji do odzysku czynników chłodniczych bardzo prosimy o potwierdzenie dostępności stacji z działem CENTRUM REGENERACJI  pod nr telefonu +48 22 392 74 61 lub adresem mailowym CENTRUM.REGENERACJI@PROZON.ORG.PL

Umowa na dzierżawę stacji Umowa na dzierżawę stacji

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9, kontakt z administratorem: rodo@prozon.org.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@kiodo.pl. Państwa dane przetwarzamy  w celu zawarcia i realizacji  umowy, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes PROZONU –  jeśli jesteście Państwo osobą reprezentującą Podmiot, który zawiera umowę, osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy, w tym np. osobą uprawnioną do odbioru towaru (w tym przypadku przetwarzamy zwykle podstawowe dane służbowe, takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, podane przez Państwa pracodawcę). Państwa dane będą przetwarzane także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą (art. 6 ust 1 lit c) RODO) np. w zakresie prawa podatkowego, czy rachunkowości, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i marketingu. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności na stronie prozon.org.pl

Umowa na dzierżawę stacji CPS

W celu podpisania umowy na dzierżawę stacji należy pobrać umowę.

Uzupełniony i podpisany dokument należy wysłać w dwóch egzemplarzach na adres:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14, Bud. B9
03-876 Warszawa

UWAGA

Przed pobraniem dokumentu umowy na dzierżawę stacji do odzysku czynników chłodniczych bardzo prosimy o potwierdzenie dostępności stacji z działem CENTRUM REGENERACJI  pod nr telefonu +48 22 392 74 61 lub adresem mailowym CENTRUM.REGENERACJI@PROZON.ORG.PL

Umowa na dzierżawę stacji Umowa na dzierżawę stacji

Opłata za dzierżawę stacji CPS

Opłata wstępna, obejmująca użytkowanie stacji w okresie do końca bieżącego roku wynosi
880 zł + VAT – stacja CPS TYP TR700 (kolor czarny)

Opłata dzierżawna za każdy kolejny rok użytkowania:
392,92 zł + VAT – stacja CPS TYP TR700 (kolor czarny)

Opłata fakturowana jest za cały rok na początku stycznia.

Opłata dzierżawna za stację nie jest naliczana firmom aktywnie współpracującym z Fundacją PROZON, które przekazują do Fundacji co najmniej 100 kg odzyskanych czynników chłodniczych rocznie.

Fakturowanie

Fakturowanie za dzierżawę stacji odbywa się na początku stycznia za cały rok.

Dane techniczne stacji CPS

 • null

  Model:

  CPS TYP TR700 (kolor czarny)

 • null

  Typ:

  przenośna stacja do odzysku czynników chłodniczych (cieczą/gazem)

 • null

  Czynniki:

  wszystkie czynniki chłodnicze z grupy CFC, HCFC, HFC

 • null

  Elektryka:

  kabel zasilania 2 m

 • null

  Akcesoria:

  manometr po stronie ssącej,
  manometr po stronie tłocznej,
  wąż ssący z zaworem 1/4 ‘’ NPT,
  wąż tłoczny z zaworem 1/4”NPT,
  przewód zasilający elektryczny

 • null

  Szybkość odzysku:

  gaz bezpośrednio – do 37kg/h
  ciecz metodą push-pull – do 858kg/h

 • null

  Wymiary:

  waga: 14,5 kg;
  wys.= 247 mm
  szer.= 356 mm
  dł.= 533 mm

 • null

  Model:

  CPS TYP TR700 (kolor czarny)

 • null

  Typ:

  przenośna stacja do odzysku czynników chłodniczych (cieczą/gazem)

 • null

  Czynniki:

  wszystkie czynniki chłodnicze z grupy CFC, HCFC, HFC

 • null

  Elektryka:

  kabel zasilania 2 m

 • null

  Akcesoria:

  manometr po stronie ssącej,
  manometr po stronie tłocznej,
  wąż ssący z zaworem 1/4 ‘’ NPT,
  wąż tłoczny z zaworem 1/4”NPT,
  przewód zasilający elektryczny

 • null

  Szybkość odzysku:

  gaz bezpośrednio – do 37kg/h
  ciecz metodą push-pull – do 858kg/h

 • null

  Wymiary:

  waga: 14,5 kg;
  wys.= 247 mm
  szer.= 356 mm
  dł.= 533 mm

PORADY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA STACJI

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń użytkowników przenośnych stacji do odzysku czynników chłodniczych, proponujemy przestrzegać następujących wskazówek:

 • W wypadku zmiany odzyskiwanego czynnika należy dokonać próżniowania stacji,
 • W wypadku odzysku czynnika z urządzenia po spaleniu sprężarki należy koniecznie zastosować filtr przed zaworem kulowym na wężu ssącym,
 • stacji nie można stosować do odzysku amoniaku (NH3),
 • w wypadku stosowania metody push/pull, należy zastosować dodatkowy przewód łączący zawór cieczowy urządzenia z którego jest przetłaczany czynnik z zaworem cieczowym butli. Podane szybkości odzysku są orientacyjne i pochodzą z praktyki, a nie wynikają z danych od producenta. Do każdego odzysku istnieje konieczność stosowania butli dwudrożnych.
 • stacje bezolejowe wymagają smarowania według instrukcji dołączonej do każdego urządzenia.
 • nasze stacje służą tylko do odzysku czynników niepalnych.