Regeneracja i zagospodarowanie czynników chłodniczych

W Fundacji PROZON możliwe są do zrealizowania 3 sposoby zagospodarowania odzyskanego z instalacji czynnika chłodniczego:

 • null

  SKUP CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

  Wszystkie czynniki z grupy HFC, HFO i ich blendy przekazane do Fundacji PROZON podlegają skupowi zgodnie z załączonym cennikiem Centrum Regeneracji.

 • null

  PRZYJĘCIE ODPADU DO ZAGOSPODAROWANIA

  Czynniki chłodnicze, należące do grupy HCFC (chloro-, bądź chlorofluoropochodne węglowodorów np. R22) i CFC nie podlegają skupowi i traktowane są przez Centrum Regeneracji jako odpad.

  Zagospodarowanie odpadu odbywa się bezpłatnie.

 • null

  REGENERACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

  Regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanego czynnika chłodniczego w celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej.

  Zdegradowany wskutek użytkowania czynnik zostaje poddany zaawansowanemu procesowi oczyszczania, którego efektem jest uzyskanie parametrów, spełniających wymogi obowiązującej w branży chłodniczej normy AHRI 700.

  Regeneracja na zlecenie jest zatem pełnym odtworzeniem składu czynnika (w przypadku mieszanin) oraz uzyskaniem następujących parametrów:

  zawartość domieszek 0,5% mas.
  zawartość gazów nieskraplających ≤ 1,5% obj.
  wilgotność ≤ 10 ppm
  zawartość kwasów ≤ 1 ppm
  zawartość jonów chlorkowych 0
  zawartość substancji wysokowrzących ≤ 0,01% obj.

Jakość czynnika po regeneracji potwierdzona jest certyfikatem jakości wydanym przez Laboratorium PROZON.

Regeneracja jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem, gdy stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy należy do grupy czynników wycofanych z produkcji, ze względu na wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP.

W każdym z powyższych przypadków, na czynnik chłodniczy przekazany do Centrum Regeneracji wystawiana jest Karta Przekazania Odpadu (KPO), będąca potwierdzeniem zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cennik usług Centrum Regeneracji Cennik usług Centrum Regeneracji

Klient może pobrać puste butle do odzysku oraz oddać odzyskany czynnik w oddziałach Schiessl Polska. Szczegóły do uzgodnienia w wybranym oddziale firmy Schiessl.

Lista oddziałów Schiessl Lista oddziałów Schiessl

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO.

Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów.

W przeciwnym razie, Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich
przyjęcia.

Jeżeli jeszcze nie dokonali Państwo rejestracji w BDO, a jesteście objęci tym obowiązkiem, ponieważ wytwarzacie odpady z prowadzonej działalności, zalecamy niezwłoczne złożenie wniosku o wpis do BDO poprzez stronę lub kontakt do PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, na adres e-mail: ochrona.srodowiska@prozon.org.pl, gdzie uzyskają Państwo pomoc w rejestracji.

Instrukcja rejestracji BDO