Szkolenia i kursy z chłodnictwa, klimatyzacji i F-Gazów: Akademia Czynników Alternatywnych

Szkolenia i kursy - klimatyzacja, chłodnictwo i F-Gazy

Fundacja PROZON opracowała wiele autorskich szkoleń, które wspomagają funkcjonowanie firm serwisowych i instalacyjnych w branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Była pionierem w organizacji szkoleń i egzaminów F-gazowych w Polsce. Współpracując z ośrodkami Svaz chladicí a klimatizační techniky w Czechach i  Slovenský Zväz Pre Chladiacu A Klimatizačnú Techniku w Słowacji oferowała zdobycie certyfikatów F-gazowych w Polsce jeszcze przed powstaniem polskiej ustawy. Jako pierwsza jednostka w Polsce otrzymała akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia egzaminów F-gazowych kat. I oraz jest jedyną jednostką egzaminacyjną w kraju z zakresu SF6 (sześciofluorku siarki).

 

Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia i egzaminy z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z rozporządzeniem 517/2014 oraz na podstawie rozporządzenia 2015/2066 oraz 2015/2067. Fundacja jest współtwórcą europejskiego standardu szkoleniowego REAL Alternatives 4 LIFE w zakresie chłodnictwa opartego na dwutlenku węgla i czynnikach palnych. We współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego Fundacja szkoli również personel napełniający ciśnieniowe zbiorniki przenośne gazami skroplonymi, a z Instytutem Chemii Przemysłowej edukuje specjalistów w zakresie systemów bezpośrednio związanych z monitoringiem i rejestracją F-gazów: Centralnego Rejestru Operatorów i Bazy Danych Sprawozdań. Do tej pory Fundacja przeszkoliła i przeegzaminowała tysiące serwisantów z zakresu fluorowanych gazów cieplarnianych oraz setki serwisantów z zakresu czynników alternatywnych.

 

 

Wykwalifikowana kadra i sprzęt do szkoleń z chłodnictwa

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu posiada wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt niezbędny do profesjonalnego przeprowadzenia szkoleń dla firm i osób prywatnych.

Fundacja PROZON w ramach swojej działalności prowadzi 8 szkoleń:

  • szkolenie „F-gazy”

  • szkolenie „Lutowanie twarde”

  • szkolenie „Napełnianie zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3

  • szkolenie „Podstawy chłodnictwa”

  • szkolenie „Czynniki palne w chłodnictwie i klimatyzacji”

  • szkolenie „Chłodnictwo oparte na CO2

  • warsztaty „Centralny Rejestr Operatorów”

  • warsztaty „Baza Danych Sprawozdań”