Fundatorzy
W Fundacji PROZON możliwe są do zrealizowania 3 sposoby zagospodarowania odzyskanego z instalacji czynnika chłodniczego:

 

1. SKUP CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH   

Przekazany do Fundacji czynnik chłodniczy nie zawierający domieszek w ilości większej niż 0,5% mas. podlega skupowi wg zamieszczonego poniżej cennika usług Centrum Regeneracji.

 

2.  PRZYJĘCIE ODPADU DO ZAGOSPODAROWANIA

Czynniki chłodnicze, nalężące do grupy HCFC (chloro-, bądź chlorofluoropochodne węglowodorów np. R22) oraz pozostałe czynniki zawierające domieszki w ilości większej niż 0,5% mas. nie podlegają skupowi i traktowane są przez Centrum Regeneracji jako odpad. Zagospodarowanie odpadu odbywa się wg cennika usług Centrum Regeneracji. Klientów, którzy podpisali z Fundacją Umowę o współpracy w zakresie ochrony klimatu obowiązują specjalne ceny zagospodarowania odpadów określone w warunkach umowy.

 

3.  REGENERACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanego czynnika chłodniczego w celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej. Zdegradowany wskutek użytkowania czynnik zostaje poddany zaawansowanemu procesowi oczyszczania, którego efektem jest  uzyskanie parametrów, spełniających wymogi obowiązującej w branży chłodniczej normy AHRI 700. Regeneracja na zlecenie jest zatem pełnym odtworzeniem składu czynnika (w przypadku  mieszanin) oraz uzyskaniem następujących parametrów:

zawartość domieszek                ≤ 0,5% mas. 

zawartość gazów nieskraplających            ≤ 1,5% mas.

wilgotność                         ≤ 10 ppm

zawartość kwasów                  ≤ 1 ppm

zawartość jonów chlorkowych            0

zawartość substancji wysokowrzących        ≤ 0,01% obj.

   

Jakość czynnika po regeneracji potwierdzona jest certyfikatem jakości wydanym przez Laboratorium PROZON.

Regeneracja jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem, gdy stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy należy do grupy czynników wycofanych z produkcji, ze względu na wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP.

 

W każdym z powyższych przypadków, na czynnik chłodniczy przekazany do Centrum Regeneracji wystawiana jest Karta Przekazania Odpadu (KPO), będąca potwierdzeniem zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 


CENNIK SPRZEDAŻY DETALICZNEJ CZYNNIKÓW ZREGENEROWANYCH POCHODZĄCYCH Z ODZYSKU

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.