Harmonogram bezpłatnych szkoleń BDO – marzec 2021 r.

UWAGA! Przed każdorazowym przekazaniem odzyskanych czynników chłodniczych lub innych odpadów do Fundacji PROZON, niezbędne jest wcześniejsze wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. Dokument KPO należy utworzyć elektronicznie przed rozpoczęciem transportu odpadów. W przeciwnym razie, Fundacja PROZON, jako odbiorca odpadów, nie ma możliwości ich przyjęcia.