Regeneracja i zagospodarowanie SF6

W Fundacji PROZON możliwe są do zrealizowania 2 sposoby zagospodarowania odzyskanego z urządzeń sześciofluorku siarki (SF6):

 • null

  Przyjęcie odpadu do zagospodarowania

  Sześciofluorek siarki (SF6) odzyskany z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jest odpadem. Zagospodarowanie odpadu odbywa się wg cennika usług Centrum Regeneracji. Klientów, którzy podpisali z Fundacją Umowę o współpracy w zakresie ochrony klimatu obowiązują specjalne ceny zagospodarowania odpadów określone w warunkach umowy.

 • null

  Regeneracja sześcioluorku siarki (SF6)

  Regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej. Zanieczyszczony SF6 zostaje poddany zaawansowanemu procesowi oczyszczania, którego efektem jest uzyskanie parametrów, spełniających wymogi norm PN-EN IEC 60376 lub PN-EN IEC 60480.

  Jakość sześciofluorku siarki (SF6) po regeneracji potwierdzona jest certyfikatem jakości wydanym przez Laboratorium PROZON.

  W każdym z powyższych przypadków, na SF6 przekazany do Centrum Regeneracji musi być wystawiona Karta Przekazania Odpadu (KPO), będąca potwierdzeniem zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

cyklodzyskiwania

Zagospodarowanie SF6 a ekologia

Zagospodarowanie SF6 ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu. Sześciofluorek siarki (SF6) jest gazem o najwyższym współczynniku globalnego ocieplenia. Jego współczynnik GWP (Potencjał Globalnego Ocieplenia) wynosi 24 300, co oznacza, że jest on 24 300 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla (CO2). Zagospodarowanie SF6 poprzez proces odzysku i regeneracji przyczynia się do znacznej redukcji jego emisji do atmosfery.

SF6 nie jest substancją niszczącą warstwę ozonową, ale jego emisje przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Skuteczne zagospodarowanie SF6 pomaga w ograniczeniu oddziaływania na klimat, co wpływa pozytywnie na równowagę ekologiczną. W naszej firmie przetwarzamy zużyty sześciofluorek siarki z zastosowaniem profesjonalnej aparatury. Dzięki temu możemy przywrócić substancji odpowiednie właściwości, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo środowiska.

Dlaczego warto zdecydować się na regenerację SF6 w Fundacji Prozon?

Regeneracja SF6 w naszej firmie przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dbamy o to, by proces zapewniał wysoką wydajność, a także był całkowicie bezpieczny. W procesie regeneracji wykorzystujemy nowoczesną aparaturę, dzięki czemu możemy uzyskać sześciofluorek siarki o odpowiedniej jakości. Gotowy produkt jest później dostępny na naszej stronie. Jako jedyni w Polsce zajmujemy się regenerowaniem SF6.

Substancja po regeneracji przechodzi proces certyfikacji, zanim trafi do ponownego użytku. To gaz o takich samych właściwościach jak pierwotny produkt. Dysponujemy profesjonalną aparaturą, dzięki której możemy regenerować SF6 sprawnie i z zachowaniem wszelkich norm jakości oraz bezpieczeństwa. Wydajemy certyfikat potwierdzający jakość uzyskanej substancji.

Zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się nie tylko regeneracją SF6, lecz także dostarczaniem butli niezbędnych do przechowywania i transportu zużytego sześciofluorku siarki. To legalizowane opakowania, które możemy dowieźć pod wskazany adres. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.