F-gazy - Szkolenia, uprawnienia, certyfikaty i kursy

Uprawnienia F-gazowe – certyfikat kategorii I, są wymagane od personelu przeprowadzającego:

 • likwidację,
 • kontrolę szczelności,
 • instalację,
 • konserwację,
 • serwisowanie,
 • naprawę,

w odniesieniu do:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
 • stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych,
 • pomp ciepła,
 • agregatów samochodów ciężarowych – chłodni i przyczep chłodni
  zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń oraz urządzeń ruchomych.

Aby otrzymać te uprawnienia należy zdać państwowy egzamin certyfikacyjny przed komisją egzaminacyjną wystawioną przez niezależną jednostkę egzaminacyjną certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu opracowała z niezwykłą starannością i profesjonalizmem, ofertę szkolenia F-gazowego. Zdobyta na szkoleniu wiedza, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, przygotuje Państwa do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z zakresu F-gazów, który umożliwi wydanie przez Urząd Dozoru Technicznego, certyfikatu dla personelu na uprawnienia F-gazowe.

Zapewniamy

 • intensywny 2-dniowy kurs teoretyczny w formie online i praktyczny w siedzibie Fundacji przygotowujący do egzaminu;
 • profesjonalnych i doświadczonych wykładowców;
 • bezpłatne konsultacje nadprogramowe;
 • bogato wyposażone sale szkoleniowe oraz autorski podręcznik „F-gazy”;
 • możliwość podejścia do egzaminu, organizowanego przez inną jednostkę oceniającą;
 • komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu;
 • dyplom ukończenia szkolenia;
 • wartościowe nagrania instruktażowe;
 • przerwa kawowa i posiłki podczas zajęć szkoleniowych;

Program szkolenia

 • podstawy termodynamiki z zakresu chłodnictwa
 • komponenty instalacji chłodniczych
 • czynniki chłodnicze
 • odzysk czynników chłodniczych, wpływ fluorowanych czynników chłodniczych na środowisko
 • warsztaty: REAL Alternatives Europe
 • regulacje prawne dot. F-gazów z zakresu chłodnictwa
 • kontrole szczelności, dokumentowanie w praktyce
 • bezpieczny montaż, obsługa i konserwacja. Materiały instalacyjne stosowane w chłodnictwie.
 • automatyka, osprzęt i aparatura instalacji chłodniczych

Szkolenie teoretyczne

Przed rozpoczęciem szkolenia, do każdego uczestnika zostanie wysłany, autorski podręcznik „F-gazowy” oraz instrukcja logowania wraz linkiem aktywacyjnym do spotkania. Szkolenie będzie odbywało się za pomocą profesjonalnego programu komunikacyjnego, niewymagającego wysokiej szybkości sieci Internet. Uczestnik szkolenia będzie w każdej chwili mógł zadać pytanie Wykładowcy.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne, odbędzie się tego samego dnia, co egzamin i zostanie zrealizowane na naszych sprzętach treningowych.

Uczestnicy szkoleń nie mogą przystępować do egzaminu w jednostce egzaminacyjnej PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, będącej uprzednio jednostką szkolącą ze względu na zachowanie bezstronności opisanej w Ustawie F-gazowej z dnia 15 maja 2015r. (art. 27 ust. 7).

Fundacja PROZON zapewnia możliwość podejścia do egzaminu przeprowadzanego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę egzaminacyjną.

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA
 • Termin szkolenia

Najbliższy termin: 16-17.05.2023

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń 

 • Termin egzaminu

Najbliższy termin: 26.05.2023

Przejdź do pełnego kalendarza szkoleń 

 • Miejsce

Online i w siedzibie Fundacji PROZON

 • Koszt szkolenia

1400,00 zł netto/osoba

 • Koszt egzaminu

550 zł netto/osoba

 • Kontakt
 • Zgłoś udział