Krótkoterminowe udostępnianie butli do odzysku czynników chłodniczych

Pragnąc ułatwić Państwu odzysk i logistykę czynników chłodniczych, wprowadzamy możliwość bezpłatnego wydzierżawienia butli do krótkoterminowych, dużych akcji odzysku, jak również do napełnienia instalacji czynnikiem zregenerowanym.

Umowy z załącznikiem osób upoważnionych będą podstawą wydania butli w dowolnym terminie.
Proponujemy podpisanie umów już dzisiaj.

Samo podpisanie umów nie jest zobowiązujące do zamówienia butli ani do żadnych opłat z tego tytułu, w przyszłości zaś może skrócić czas oczekiwania na butle.

Wzór umowy na bezpłatne wypożyczenie butli

Poniżej przedstawiamy wzór umowy na bezpłatną, krótkoterminową dzierżawę butli do odzysku czynników chłodniczych z zaworem dwudrożnym, przeznaczonej do odzysku z instalacji chłodniczych oraz na bezpłatną, krótkoterminową dzierżawę butli do czynników zregenerowanych – z zaworem jednodrożnym, przeznaczonej do zregenerowanych czynników chłodniczych:

Wzór umowy 3R Wzór umowy 3R

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, z siedzibą w Warszawie ( 03-876), ul. Matuszewska 14, bud. B9, kontakt z administratorem: rodo@prozon.org.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@kiodo.pl. Państwa dane przetwarzamy  w celu zawarcia i realizacji  umowy, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes PROZONU –  jeśli jesteście Państwo osobą reprezentującą Podmiot, który zawiera umowę, osobą podaną do kontaktu w celu realizacji umowy, w tym np. osobą uprawnioną do odbioru towaru (w tym przypadku przetwarzamy zwykle podstawowe dane służbowe, takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, podane przez Państwa pracodawcę). Państwa dane będą przetwarzane także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą (art. 6 ust 1 lit c) RODO) np. w zakresie prawa podatkowego, czy rachunkowości, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i marketingu. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności na stronie prozon.org.pl

Zwrot butli

Klient zwolniony jest z opłaty za dzierżawę w przypadku, jeśli zwrot butli napełnionych czynnikiem nastąpi w ciągu 30 dni od daty wypożyczenia.

Koszt dzierżawy w przypadku zwrotu pustych butli lub zwrotu butli po czasie bezpłatnego wypożyczenia:

  • jednorazowe wypożyczenie i zwrot pustych butli 12.2 l oraz 27.2 l : 40 zł/szt. (+VAT) – za każdy miesiąc użytkowania,
  • jednorazowe wypożyczenie i zwrot pustych butli 40 l oraz 60 l : 80 zł/szt. (+VAT) – za każdy miesiąc użytkowania.

Zamówienie butli

Jednorazowe wypożyczenie i zwrot z czynnikiem chłodniczym do zagospodarowania 0 zł/szt.

Wysłanie pustych butli z Fundacji w dowolne miejsce w Polsce kosztuje 30 zł (+VAT) za każdą butlę.

W celu jednorazowego wypożyczenia butli, należy uzupełnić formularz.

Formularz zamówienia Formularz zamówienia