KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PODSTAWY CHŁODNICTWA